ORIFLAME NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie Noteikumi un nosacījumi un jebkurš un visi dokumenti, uz ko tajos dotas atsauces, (turpmāk – Noteikumi) nosaka Oriflame lojālo klientu/Konsultantu noteikumus, principus, tiesības un pienākumus, un ar brīdi, kad esat tos akceptējuši, nodibina saistošu līgumu starp Oriflame Latvija SIA, adrese: Rīgā, Bruņinieku ielā 8A-20, reģistrācijas numurs: 40003106383, (turpmāk – Oriflame, mēs) un jums (turpmāk – jūs, Oriflame lojālais klients, Konsultants, Oriflame konsultants). Tādēļ mēs jums iesakām izdrukāt un saglabāt savai lietošanai Noteikumu eksemplāru.  

Mēs paturam tiesības koriģēt un labot šos Noteikumus. Pēdējās redakcijas datums var būt norādīts Noteikumu nobeigumā. Mēs informēsim jūs par šādām izmaiņām, kā norādīts šajos Noteikumos. Jūs esat atbildīgs par patstāvīgu iepazīšanos ar jebkādām šādām izmaiņām.  

 

        I.      DEFINĪCIJAS

 

Šajos Noteikumos tiek lietotas šādas definīcijas (termini):

 

 1. Ētikas Kodekss un lojālo klientu/ Konsultantu darbības principi: saistošu noteikumu apkopojums, kas veido daļu no Oriflame Panākumu Plāna un kas nosaka lojālo klientu/ Konsultantu uzvedību attiecībās ar Oriflame, attiecībās ar Klientiem un attiecībās ar citiem Oriflame lojālajiem klientiem/ Konsultantiem.
 2. Klients: jebkura fiziska persona, kas ir vai nav reģistrēta kā Oriflame lojālais klients/Konsultants, kas iegādājas Oriflame Produktus tiešsaistē (piemēram, ar mājas lapas starpniecību) vai ne tiešsaistē (piemēram, telefoniski) un kas, šādi rīkojoties, darbojas pilnīgai vai galvenokārt ārpus savas tirdznieciskās, komerciālās, amata vai profesionālās darbības;
 3. Oriflame katalogs, Katalogs: papīra formāta vai elektroniska formāta brošūra, ko periodiski izdod Oriflame un kas satur Oriflame

  Produktu piedāvājumus un to rekomendētās mazumtirdzniecības cenas;

 4. Kataloga Periods: periods, kas norādīts uz katra Kataloga vāka un kura laikā piedāvājumi no konkrētā Kataloga ir spēkā;
 5. Oriflame Grupa: Oriflame Latvija SIA, tās galīgais mātes uzņēmums, un jebkura organizācija (uzņēmums), ko tieši vai netieši kontrolē šis galīgais mātes uzņēmums;
 6. Oriflame Produkti, Produkti: kosmētika un uz to attiecināmi aksesuāri, kā arī noteikti uztura bagātinātāji un pārtika, kas tiek piedāvāta tirdzniecībā ar Oriflame preču zīmēm; Katalogs apraksta Produktu galvenās īpašības;
 7. Oriflame Panākumu Plāns: dokuments, kas izskaidro ieguvumus no sadarbības ar Oriflame un peļņas iespējas, ko mēs piedāvājam.

          Jūs varat lejupielādēt Panākumu Plāna eksemplāru šeit:>> PANĀKUMU PLĀNS

   

 8. Oriflame brošūra: dokuments, kas sniedz ātru un viegli saprotamu prezentāciju par ieguvumiem no sadarbības ar Oriflame – Oriflame Produktiem un peļņas iespējām, ko mēs piedāvājam. Uz Oriflame Panākumu plāna bāzes veidots, šis ir īsāks, vieglāk saprotams un pasniedzams dokuments.
 9. Oriflame Preču zīmes: Oriflame nosaukums, Oriflame logo un mūsu ražoto, marķēto, tirgoto vai piegādāto produktu vai produktu loku (grupu) nosaukumi;
 10. Cenas: Oriflame Produktu cenas, ko nosaka Oriflame un kas norādītas cenrāžos, kas ir spēkā pirkuma pasūtījuma izdarīšanas brīdī;
 11. Teritorija: Latvijas Republika;
 12. Personas Dati: dati, ko jūs norādāt reģistrējoties kā Oriflame lojālais klients/ Konsultants, kā arī jebkura papildu informācija par jums, ko jūs laika gaitā iesniedzat.
 13. Personiskā informācija: informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar Klientiem, Oriflame Konsultantiem un citām trešajām personām, kuru informāciju jūs apkopojat vai citādi apstrādājat jūsu attiecību ar Oriflame ietvaros.

 

 1. REĢISTRĀCIJA UN DALĪBA

   

 2. IZSTĀŠANĀS TIESĪBAS (UZTEIKUMS) UN DALĪBAS IZBEIGŠANAS SEKAS

   

 3. PRODUKTU IEGĀDE

   

  A. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

   

 4. PRETENZIJU IZSKATĪŠANA

   

 

Nosaukums

SIA “Oriflame Latvija”

Adrese

Bruņinieku iela 8a-20,Rīga, Latvija, LV-1010

Kontaktinformācija

Tālrunis: +371 67611266

e-pasts: infolv@oriflame.com

Reģistrēta

Latvijas Republikas Komercreģistrā (Nr. 40003106383)

PVN maksātāja numurs

LV40003106383

 

 

 

14. KONTAKTI

Ja jums radušies jautājumi par Noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu: infolv@oriflame.com vai pa telefonu: 67611266. Mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai uzklausītu jūsu intereses un novērstu jebkādas problēmas, ko jūs norādīsiet.

Pēdējā redakcija: 21.05.2018.