Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz galveno izvēlni Pāriet uz meklēšanu

Ilgtspējīgs skaistums, kam vari uzticēties

 

Efektīvas, drošas, atbildīgi iegūtas sastāvdaļas


Mūsu mantojums ir dabā – mēs to cienām un iedvesmojamies no tās. Produktu izstrādē tas nozīmē, ka, ja iespējams, izmantojam dabiskas izcelsmes sastāvdaļas, bet tikai tad, ja tās ir efektīvas, drošas un iegūtas atbildīgi.  

Dabiskas formulas


Mēs izstrādājam formulas ar dažāda līmeņa dabiskumu. Daudzi produkti ir 90% vai vairāk dabiskas izcelsmes.  

Cieņa pret bioloģisko daudzveidību


Mēs respektējam bioloģisko daudzveidību, cenšoties izmantot 100% papīra un kartona iepakojumu no FSC® sertificētiem vai pārstrādātiem materiāliem.  

Atbildīgi iegūtas sastāvdaļas


Mēs pārbaudām katras sastāvdaļas izcelsmi, dabiskumu un bioloģisko noārdāmību, un izmantojam tikai tās, kas atbilst mūsu stingrajiem standartiem. 

Atbildīgi izstrādātas formulas


Mūsu ētika nosaka, ka mēs radām bioloģiski noārdāmus noskalojamos līdzekļus, vegāniski apstiprinātus produktus un formulas, kas bagātas ar dabiskas izcelsmes sastāvdaļām, piemēram, atjaunoto Tender Care, kas tagad ir 99,9 % dabiskas izcelsmes. 

Ilgtspējīgs iepakojums


Mēs arī nodrošinām ilgtspējību saistībā ar iepakojumiem, palielinot pārstrādāto materiālu izmantošanu, izmantojot mazāk materiālus, izstrādājot pārstrādājamus iepakojumus, kā arī atkārtotas uzpildes iepakojumus. 

Apzināta formulu izstrāde, ražošana un piegāde 


Visās mūsu ražotnēs un birojos tiek izmantota 100% atjaunojamā elektroenerģija. Mēs esam samazinājuši CO2 emisijas par 76% (no 2010. līdz 2020. gadam). 

Proaktīva vides pārvaldība


Mēs rūpīgi izvērtējam strīdīgas sastāvdaļas, izvēloties tās izņemt, ierobežot vai mainīt, ja tās rada bažas saistībā ar vidi, ētiku vai drošību, tādējādi nodrošinot, ka mūsu formulas atbilst mūsu vērtībām. 

Nozīmīgas sadarbības


Mēs sadarbojamies ar vadošajām organizācijām, kurām ir līdzīgas vērtības, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas: FSC®, RSPO™, RMI, FOS®, The Vegan Society™ un EcoBeautyScore Consortium. 

Mēs uzņemamies atbildību par savu rīcību


Oriflame ir atzīts par klimata līderi Eiropā. Mēs katru gadu ziņojam par mūsu ar vidi saistītajiem riskiem un saistībām mūsu Ilgtspējas ziņojumā.