SADARBĪBAS PARTNERA
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šajos Noteikumus un nosacījumos (“Noteikumi”), kā arī jebkuros un visos dokumentos ar atsauci uz tiem ir atrunāti Oriflame noteikumi, principi un saistības Sadarbības partneriem, un, kad jūs tos pieņemat, tie veido saistošu līgumu (“Līgums” vai “Sadarbības partnera līgums”) starp Oriflame Holdings BV ar reģistrēto adresi Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Nīderlande, KM: 006687702B01 (“Oriflame”, “mums”, “mēs”, “mūsu”) un jums (“jūs”, “Oriflame Sadarbības partneris”, “Sadarbības partneris”) un ignorē jebkurus un visus iepriekšējos līgumus, pārstāvības un saistības. Mēs esam publicējuši šos Noteikumus savā tīmekļa vietnē, kur tie ir jums pieejami, un tādējādi jums iesakām izdrukāt vai saglabāt un paturēt kopiju no šiem Noteikumiem un visiem citiem dokumentiem, kas veido Līgumu.1.    DEFINĪCIJAS

Visur šajos Noteikumos izmantotās definīcijas:

i.     Ētikas kodekss un Rīcības noteikumi: saistošu noteikumu kopums, kas ir daļa no Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu bukleta, kurš nosaka Sadarbības partneru izturēšanos pret Oriflame, Klientiem un citiem Oriflame Sadarbības partneriem;

ii.    Klients: jebkura fiziska persona, kura ir vai nav reģistrēta kā Oriflame klients, iegādājas Oriflame produktus tiešsaistē (piemēram, tīmekļa vietnē) vai bezsaistē un, to darot, rīkojas pilnībā ārpus savas tirdzniecības, uzņēmējdarbības, aroda vai profesijas ietvariem;

iii.   Oriflame katalogs, Katalogs: papīra vai elektroniska formāta brošūra, kuru periodiski izdod Oriflame un kurā ir iekļauti Oriflame Produktu piedāvājumi un to ieteicamās mazumtirdzniecības cenas;

iv.    Kampaņas periods: uz katra Kataloga vāka norādītais periods, kura laikā ir spēkā attiecīgā Oriflame Kataloga piedāvājumi;

v.     Komerciālās programmas: mārketinga, pārdošanas un stimulu programmas, ko ik pa laikam piedāvā Oriflame;

vi.    Oriflame Group: Oriflame Holdings BV, tā galvenais mātesuzņēmums un jebkura juridiska persona, kas atrodas šī galvenā mātesuzņēmuma tiešā vai netiešā kontrolē;

vii.   Oriflame produkti: kosmētika un saistītie piederumi, kā arī noteikti uztura un diētas bagātinātāji, kas tiek piedāvāti pārdošanai ar Oriflame preču zīmēm; Produktu galvenās īpašības tiek aprakstītas Katalogā;

viii.  Oriflame Sadarbības partnera ieguvumi_buklets: dokuments, kurā ir aprakstītas ienākumu gūšanas iespējas ar Oriflame. Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu bukleta kopiju var lejupielādēt šeit;

ix.    Oriflame preču zīmes: nosaukums Oriflame, Oriflame logotips un mūsu ražoto, tirgoto, pārdoto vai izplatīto produktu vai produktu klāstu nosaukumi;

x.     Politikas un procedūras: politikas un procedūras, kas nosaka kompensācijas un ieguvumu nodrošināšanu saskaņā ar Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu bukletu un Komerciālajām programmām. Mārketinga pakalpojumu politiku kopiju var lejupielādēt šeit, bet pēcapmaksas pakalpojumu noteikumus var apskatīt šeit.

xi.    Cenas: Oriflame produktu cenas, ko nosaka Oriflame un kas ir parādītas cenu sarakstos, kuri ir spēkā laikā, kad tiek iesniegts pirkuma pasūtījums;

xii.   TeritorijaLatvija;

xiii.  Personas dati: dati, kurus esat sniedzis, reģistrējoties kā Oriflame Sadarbības partneris, un jebkura cita papildinformācija par jums, ko varat mums sniegt ik pa laikam;

xiv.   Personas informācija: informācija, kas ir tieši vai netieši saistīta ar Klientiem, Oriflame Sadarbības partneriem un citām trešajām pusēm, kuru informāciju jūs ievācat vai kā citādi apstrādājat savu attiecību ar Oriflame gaitā.2.    REĢISTRĀCIJA UN DALĪBA

2.1.   Jūs tiekat reģistrēts kā Oriflame Sadarbības partneris, kad mēs esam apstiprinājuši jūsu pieteikumu un piešķīruši jums unikālu Sadarbības partnera numuru. Nosacījumi, kas attiecas uz jūsu kā Oriflame Sadarbības partnera pieņemšanu, ir atrunāti Ētikas kodeksa un Rīcības noteikumu sadaļā “Dalības noteikumi”.

2.2.   Mēs paturam tiesības piemērot gada administrācijas maksu mūsu tīmekļa vietnē norādītajā apmērā (jūsu reģistrācijas brīdī un katrā tās gadadienā) un, ja jūs par to izlemjat, piemērot mūsu tīmekļa vietnē norādīto iesācēja komplekta cenu. Šīs maksas tiks iekļautas jūsu pirmajā pirkuma rēķinā.

2.3.   Jūsu dalība kā Sadarbības partnera beigsies automātiski: (i) reģistrācijas gadadienā, ja statuss netiek atjaunots atbilstoši šiem noteikumiem; (ii) ja neesat veicis pasūtījumu 12 mēnešus pēc kārtas.

2.4.   Ja jūs neatjaunojat savu dalību kā Sadarbības partneris, jūsu Sadarbības partnera līgums tiks automātiski izbeigts, bet jūs paliksiet reģistrēts kā Oriflame reģistrētais Klients saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem tiešsaistes klientiem un reģistrētiem Klientiem un Privātuma politiku tiešsaistes klientiem un reģistrētiem Klientiem, kas ļaus jums turpināt iegādāties Oriflame produktus. Papildu informācija par Sadarbības partneru un reģistrēto Klientu dalības statusa maiņas ir iekļauta attiecīgajās Noteikumos.

2.5.   Gan jūs, gan Oriflame var jebkurā laikā pārtraukt jūsu dalību un šo Sadarbības partnera līgumu, kā norādīts tālāk Noteikumos.

2.6. Dalība jums ir personīga, un to nevar piešķirt vai nodot nevienai citai personai bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ievērojot Ētikas kodeksā un Rīcības noteikumos iekļautās prasības.

2.7.   Neautorizētas reģistrācijas nav atļautas. Ar šo jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkurām prasībām, izmaksām un summām, kas ir radušās šādas reģistrācijas dēļ, un esat pilnībā atbildīgs par to, lai Oriflame atlīdzinātu par jebkurām prasībām, izmaksām un summām, kas ir radušās šādas neautorizētas reģistrācijas dēļ.

2.8.   Pēc reģistrācijas:

2.8.1.   Jums būs tiesības iegādāties Oriflame produktus saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī izmantot un saņemt citas priekšrocības, kas ir norādītas Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu bukletā un iekļautas jebkurās Politikās un procedūrās; un

2.8.2.   Jums būs pienākums stingri ievērot šo Noteikumu prasības.3.    ATTEIKŠANĀS (DARBĪBAS SAMAZINĀŠANAS) TIESĪBAS UN DALĪBAS ATTEIKUMA SEKAS

3.1.   Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no dalības un pārtraukt Sadarbības partnera līgumu bez jebkāda iemesla norādīšanas, nosūtot mums rakstisku paziņojumu par savu atteikšanos. Mēs apstiprināsim jūsu atteikuma saņemšanu, līdzko saņemsim šo paziņojumu. Lai mūs informētu par atcelšanu, varat izmantot  Atcelšanas veidlapu.

3.2.   Ja jūs atsakāties un pārtraucat savu Līgumu 30 kalendāro dienu laikā pēc reģistrēšanās, mēs jums atmaksājam visas maksas un izmaksas un akceptējam jebkuru pasūtīto, bet vēl nepiegādāto Produktu vai pakalpojumu atcelšanu, kā arī visu jūsu iegādāto Produktu atgriešanu (iekļaujot mācību un reklāmas materiālus, uzņēmējdarbības rokasgrāmatas un komplektus). Drošības un higiēnas apsvērumu dēļ mēs varam atteikties pieņemt Produktus, kas nav noslēgti, ja tas nozīmē, ka šie produkti vairs nav tādā pašā stāvoklī kā pirkuma brīdī. Šo Produktu pirkuma cena tiks atmaksāta Produktu piegādes brīdī vai iespējami drīz, ja mēs vēl neesam piegādājuši šos Produktus.

3.3.   Ja jūs izbeidzat un pārtraucat līgumu jebkurā vēlākā laikā vai ja Oriflame uz laiku izbeidz Līgumu, pēc jūsu pieprasījuma:

3.3.1.   mēs atpērkam no jums visus Produktus ar šādiem nosacījumiem:

3.3.1.1.   atpakaļ nodotie Produkti ir iegādāti pēdējo 12 mēnešu laikā pirms jūsu atteikuma, un tie tiek kompensēti par 90 % no sākotnējās samaksātās neto cenas pēc tam kad ir atskaitīti visi maksājumi, kurus esam jums veikuši attiecībā uz šo Produktu iegādi; un

3.3.1.2.   atpakaļ nodotajiem Produktiem ir jābūt pārdodamiem, proti, tie nav lietoti, atvērti vai aizskarti jebkādā veidā; tiem nav beidzies derīguma termiņš, un tie joprojām ir iekļauti mūsu Katalogos, un

3.3.2.   mēs atmaksāsim visas pieprasītās maksas, ko jūs maksājat 30 dienu laikā pirms jūsu atkāpšanās vai līguma izbeigšanas, lai kļūtu vai paliktu par Sadarbības partneri.

3.4.   Ja jūs nolemjat atteikties no dalības un izbeigt savu Sadarbības partnera līgumu saskaņā ar šo punktu, jūs netiksiet reģistrēts kā klients.

4.    PRODUKTU IEGĀDE

A. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

4.1.  Jūs varat veikt pasūtījumus pēc Kataloga, atlasot Produktus, kurus vēlaties iegādāties. Pasūtījuma veikšana tiek uzskatīta par jūsu piedāvājumu mums iegādāties atlasītos Produktus.

4.2.  Pasūtījums ir uzskatāms par veiktu, ja ir veiktas šīs darbības:

4.2.1   ja, pasūtot tiešsaistē, jūs esat atlasījis Produktus, kurus vēlaties iegādāties, izmantojot opciju “pievienot pirkumu grozam”; jūs varat jebkurā brīdī pārskatīt un mainīt pirkumu groza saturu, mainot Produktu daudzumu, dzēšot Produktus vai izņemot visu Pirkumu groza saturu;

4.2.2.   jūs esat sniedzis Personas datus, kas ir nepieciešami, lai atļautu piegādi; un

4.2.3.   jūs esat atlasījis savu vēlamo piegādes un maksājuma metodi.

4.3.   Kad jūsu tiešsaistes pakalpojums ir veikts, to nevar mainīt tīmekļa vietnē, bet jums ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas nodaļu šeit:  infolv@oriflame.com

4.4.   Kad mēs esam pieņēmuši jūsu pasūtījumu, jums tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums pa e-pastu, un šajā brīdī stājas spēkā pirkuma līgums. Mēs varam atteikties pieņemt jūsu pasūtījumu, nenorādot noraidījuma iemeslu. Mēs pilnībā atmaksāsim jebkuru jūsu veikto maksājumu.

4.5.   Papildus pasūtījuma apstiprinājumam saņemsiet informāciju par jums nosūtītajiem Produktiem un visu citu nepieciešamo informāciju.

4.6.   Ja pasūtat tiešsaistē, lūdzu, ņemiet vērā turpmāk minēto:

4.6.1.  noslēgtais līgums netiks reģistrēts un nebūs pieejams: līguma daļas būs jūsu pasūtījums un Noteikumi vietnē (tos var saglabāt vai izdrukāt) vai tie, kurus mēs varam paziņot jums, izmantojot citus saziņas līdzekļus;

4.6.2.  līgums var tikt noslēgts tikai latviešu valoda, bet ne citās valodās;

4.6.3.  Oriflame ievēro Ētikas kodeksus, kas ir izklāstīti Noteikumu 10. pantā.

4.7.   Jūs nevarat atcelt veiktos un apmaksātos pasūtījumus, izņemot 5. pantā aprakstītos gadījumus.

4.8.   Pasūtījumus var veikt jebkurā diennakts laikā, izņemot noteiktu ierobežotu nepieejamību Kampaņas perioda noslēgumā, kad mēs atjauninām Katalogu.

4.9.   Ne vienmēr ir pieejami visi Produkti. Ja brīdī, kad veicat pasūtījumu, Produkta nav noliktavā, mēs maksimāli cenšamies jūs informēt pirms pasūtījuma pabeigšanas, lai jūs varētu mainīt vai atcelt pasūtījumu.

4.10.  Katalogs reizēm un ierobežotā laika periodā var nebūt pieejams apkopes vai dažādu tehnisku iemeslu dēļ. Oriflame neuzņemas atbildību par šādu nepieejamību un noraida jebkuras Klientu vai citu apmeklētāju prasības saistībā ar šo.

4.11.  Mēs varam izņēmuma kārtā jums atļaut veikt pasūtījumus citiem, izmantojot specifisku tiešsaistes rīku. Tas ir iespējams tikai jūsu struktūras Sadarbības partneriem, kā izskaidrots Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu bukletā, un tikai uz viņu tiešas atļaujas pamata. Ja izmantojat šo rīku, jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkurām prasībām, kuru pamatā ir neautorizēti pasūtījumi, un vispārīgi par jebkuriem privātuma pārkāpumiem, kā arī jebkurām izmaksām un izdevumiem, kas Oriflame vai personai, kurai esat veicis pasūtījumu, var rasties saistībā ar šo pasūtījumu.

B. CENAS UN MAKSĀJUMS

4.12.  Izņemot gadījumus, kad ir norādīts citādi, Katalogā parādīto Produktu cenas atspoguļo pilnu produktu mazumtirdzniecības cenu pasūtījuma veikšanas brīdī.  Visas Cenas tiek norādītas vietējā valūtā un iekļauj PVN.

4.13.  Mēs paturam tiesības mainīt Cenas jebkurā laikā un tikai pēc saviem ieskatiem, tomēr jebkuras izmaiņas to Produktu Cenām, kurus esat atlasījis pirms pasūtījuma veikšanas, neveido mūsu savstarpējā līguma daļu, ja vien jūs un mēs tieši nevienojamies par to, ka šīs izmaiņas būs līguma daļa.

4.14.  Cenas neiekļauj transportēšanas un piegādes izmaksas, kā arī jebkuras citas nodevas un maksas, kas ir skaidri norādītas kā papildmaksas pie cenas pasūtīšanas procesa laikā un var mainīties atkarībā no jūsu izvēlētās piegādes metodes.

4.15.  Mēs varam Cenām ik pa laikam piemērot atlaides. Papildu atlaide jums var tikt nodrošināta saskaņā ar Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu bukletu vai arī jebkuru citu Politiku vai Komerciālo programmu.  Jautājumus par Cenu aprēķināšanu varat vienmēr uzdot Klientu apkalpošanas nodaļai šeit:  infolv@oriflame.com

4.16.  Maksājumus var veikt ar debetkarti vai kredītkarti, bankas pārskaitījumu vai jebkuriem citiem līdzekļiem, kas ir norādīti šajos Noteikumos vai jebkurā Politikā.  Tiek pieņemta lielākā daļa bankas maksājumu karšu.

4.17.  Maksājumu iekasēšanas nolūkos mēs paturam tiesības sadarboties ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju.  Varat sagaidīt, ka saņemsiet rēķinus un saziņu par maksājumu no šī ārējā pakalpojumu sniedzēja. Visi rēķini ir noteikti jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. Novēlotu maksājumu procenti var tikt piemēroti pēc dienas principa, izmantojot noteicošo Centrālās bankas procentu likmi, kā arī parādu atgūšanas pamatotās izmaksas.

4.18.  Informācija par maksājumu metodēm, iekļaujot jebkurus iespējamos atliktos maksājumus vai kredīta noteikumus, ir iekļauta Politikās un procedūrās. Ja nepieciešama papildinformācija, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas nodaļu šeit: infolv@oriflame.com

4.19.  Lai gādātu par kartes tiešsaistes maksājumu drošību, visa maksājumu informācija tiek šifrēta.  Tā kā Oriflame sadarbojas ar pilnvarotiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kredītkaršu informācija tiek apstrādāta pienācīgi un atbilstoši starptautisko maksājumu karšu nozares datu drošības standartiem.

4.20.  Ja mēs nodrošinām atlikto karšu maksājumu opciju, jums būs iespēja skaidri atlasīt un abonēt šo ērto maksājumu metodi.  Šādā gadījumā visi turpmākie maksājumi tiek autorizēti ar jūsu maksājumu karti pasūtījuma veikšanas brīdī, un summa tiek piemērota jūsu maksājumu kartei brīdī, kad Oriflame nosūta pasūtītos produktus.  Jūs varat atteikties no atliktā maksājuma jebkurā brīdī, dodoties uz savu profila lapu un noklikšķinot uz maksājumu kartes cilnes.

4.21.  Jūs piekrītat elektronisko rēķinu saņemšanai no mums. Jūs varat saņemt drukātus rēķinus no Oriflame jebkurā laikā pēc pieprasījuma.

C. PIEGĀDE UN RISKA NODOŠANA

4.22.  Pasūtītie Produkti var tikt piegādāti tikai Teritorijā.

4.23.  Produktu piegādes vieta būs tā, kuru esat norādījis savā pasūtījumā.

4.24.  Jūsu pasūtījumu mēs apstrādāsim un piegādāsim, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad būsim apstiprinājuši pasūtījumu. Mēs neuzņemamies atbildību par piegādes kavējumiem, kuru iemesls ir apstākļi, kas nav mūsu kontrolē.

4.25.  Produktu zuduma risks un īpašumtiesības uz Produktiem pāriet pie jums Produktu piegādes brīdī.

4.26.  Ja esat sniedzis nepareizus vai nepilnīgus Personas datus, Oriflame neuzņemas atbildību par pasūtījuma nepiegādāšanu, kā arī par nepareizu vai novēlotu piegādi.

4.27.  Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vienpusēji atcelt jūsu veikto pasūtījumu, ja mums ir pamatotas aizdomas, ka jūs pārkāpjat jebkuru no Noteikumiem.

D. MŪSU PRODUKTU ATBILSTĪBA

4.28.  Mēs garantējam, ka Oriflame produkti tiek ražoti saskaņā ar kosmētikas produktu labas ražošanas prakses vadlīnijām EN ISO 22716:2007 un Oriflame Prakses kodeksu.5.    TIESĪBAS ATCELT PASŪTĪJUMUS

5.1.   Mēs stingri ievērojam Teritorijā piemērojamos Produktu atpakaļ atdošanas noteikumus (papildinformāciju skatiet 5.3. pantā).

5.2.   Nemazinot jūsu tiesības uz jebkura pasūtījuma atcelšanu un Produkta nodošanu atpakaļ, piegādes saņemšanas brīdī jums ir jāpārbauda tās saturs, lai pārliecinātos, vai kāds Produkts nav bojāts transportēšanas laikā. Jums vai personai, kura saņem Produktus jūsu vārdā, ir nekavējoties jāinformē Klientu apkalpošanas nodaļa, iesniedzot pretenziju un aprakstot bojājumu/defektu. Pretenziju varat nosūtīt arī pa e-pastu uz adresi infolv@oriflame.com

5.3.   Tiesības uz atpakaļ atdošanu un kompensāciju

5.3.1.   Jūs varat atcelt Produkta(-u) pasūtījumu, nenorādot nekādu iemeslu, periodā, kas ir norādīts tālāk pantā 5.3 (ii) Tas nozīmē, ka tad, ja attiecīgā perioda laikā pārdomājat vai jebkāda cita iemesla dēļ nevēlaties paturēt Produktu, varat mūs informēt par savu lēmumu atcelt pasūtījumu un saņemt atmaksu.

5.3.2.   Jūs varat atcelt pasūtījumu jebkurā brīdī pat pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas pa e-pastu vai pēc tam, kad pasūtījumu ir mutiski apstiprinājis Klientu apkalpošanas nodala, tomēr ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas kopš datuma, kad Produkts vai pēdējais no Produktiem (ja esat pasūtījis vairāk nekā vienu) ir fiziski nonācis jūsu rīcībā.

5.3.3.   Lai atceltu pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas nodaļu, nosūtot mums e-pastu uz adresi infolv@oriflame.com vai ziņojumu pa pastu Oriflame Holdings BV, Citadeles iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010. Lai mūs informētu par atcelšanu, varat izmantot veidlapas paraugu. Ja aizpildāt šo veidlapu tiešsaistē un iesniedzat mūsu tīmekļa vietnē, mēs jūs nekavējoties pienācīgi informēsim par šādas atcelšanas pieprasījuma saņemšanas apstiprinājumu (piemēram, pa e-pastu). Ja vēlaties, varat saglabāt atcelšanas paziņojuma kopiju savai informācijai. Savas atcelšanas tiesības jūs varat izmantot tikai pirms atcelšanas perioda beigām. Tātad, ja jūs mums nosūtat atcelšanas paziņojumu pa e-pastu vai pastu, šī atcelšana ir spēkā no datuma, kurā esat mums nosūtījis e-pastu vai vēstuli pa pastu. Ja jūs mums piezvanāt, lai informētu par atcelšanu, tad atcelšana ir spēkā kopš datuma, kad esat mums piezvanījis.

5.3.4.   Jūs saņemsiet pilnu atmaksu summai, kuru esat samaksājis par Produktiem, un visas piemērojamās piegādes maksas, kuras esat apmaksājis (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, ja bijāt izvēlējies citu piegādes veidu, nevis mūsu lētāko piedāvāto standarta piegādi). Mēs varam veikt atskaitījumu no atmaksas par jebkuru piegādāto Produktu vērtības zudumu, ja šāds zudums ir radies jūsu nevajadzīgas rīcības gadījumā. Jūs esat atbildīgs tikai par Produktu samazināto vērtību, ja iemesls ir nevajadzīga rīcība papildus Produktu rakstura, īpašību un funkciju noteikšanai. Mēs apstrādāsim jums pienākošos atmaksu pēc iespējas ātrāk un katrā gadījumā: (a) 14 kalendāro dienu laikā pēc datuma, kurā saņemam atpakaļ no jums piegādātos Produktus, vai (b) (ja šis ir agrāk) 14 kalendāro dienu laikā pēc datuma, kad jūs nodrošināt pierādījumus, ka esat atgriezis Produktus, vai (c) ja Produkti nav piegādāti, 14 kalendārās dienas pēc datuma, kurā esat mums sniedzis paziņojumu par atcelšanu. Ja nododat mums atpakaļ produktus tāpēc, ka tiem ir kāds defekts vai nepareizs apraksts, lūdzu, skatiet pantu 5.3 (v).

5.3.5.   Ja esat mums piegādājis atpakaļ Produktus tādēļ, ka tiem ir defekti vai nepareizi apraksti, mēs pilnībā apmaksājam kļūmīgā Produkta cenu, visas piemērojamās piegādes maksas un visas pamatotās izmaksas, kas jums ir radušās, piegādājot mums šo preci.

5.3.6.   Mēs varam veikt atmaksu jums uz kredītkarti, debetkarti vai citiem līdzekļiem, ko esat izmantojis apmaksai, ja vien jums nav citas tiešas vienošanās; jebkurā gadījumā jums atmaksas rezultātā neradīsies nekādas maksas.

5.3.7.   Ja Produkti jums tika piegādāti:

5.3.7.1.   jums ir jāatgriež Produkti mums bez liekas kavēšanās un katrā ziņā ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pēc datuma, kurā esat atcēlis pasūtījumu/līgumu. Termiņš tiek ievērots, ja Produktus nosutāt mums atpakaļ pirms 14 dienu perioda beigām;

5.3.7.2.   ja Produktiem nav defektu vai nepareiza apraksta (šādā gadījumā skatiet pantu 5.3(v)), jūs uzņematies atbildību par Produktu atpakaļpiegādes mums tiešajām izmaksām; un

5.3.7.3.   jums ir likumīgs pienākums paturēt Produktus savā īpašumā un, kamēr tie ir jūsu īpašumā, par tiem pienācīgi rūpēties.

5.3.8   Informācija par jūsu likumīgajām atcelšanas tiesībām un skaidrojums, kā tās izmantot, ir iekļauts 4.5. pantā minētajos dokumentos. Atpakaļpiegādes veidlapu varat aizpildīt arī šeit.

5.3.9.   Mūsu likumīgais pienākums ir nodrošināt Produktus atbilstoši līgumam. Jums kā pircējam vienmēr ir likumīgas tiesības attiecībā uz Produktiem, kuriem ir defekti vai kas neatbilst aprakstam. Šīs likumīgās tiesības neietekmē atpakaļnodošanas politika, kas minēta šajā (5.3.) pantā vai šajos Noteikumos. Konsultēties par savām likumīgajām tiesībām teritorijā varat ar Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

5.4.   Turklāt mēs garantējam kvalitāti jebkuram Produktam, uz kura ir Oriflame nosaukums, un apliecinām, ka šie produkti ir mūsu ražoti vai ražoti mums, ievērojot augstākos kvalitātes standartus. Mēs esam pārliecināti, ka Klienti uzskatīs mūsu Produktus par apmierinošiem visādā ziņā. Tāpēc mēs piedāvājam Oriflame papildu garantiju, kas ļauj apmainīt jebkuru Produktu, ar kuru neesat pilnībā apmierināts, vai saņemt par to pilnu kompensāciju. Kompensācija ir jāpieprasa 90 dienu laikā, kopš esat saņēmis Produktu. Šī garantija neattiecas uz tīši bojātiem vai nepareizi izmantotiem produktiem. Ja nav cita paziņojuma, tad atpakaļnodošana un kompensācija saskaņā ar šo pantu ir jāveic atbilstoši šī 5. panta iepriekšējo paragrāfu noteikumiem.6.     ORIFLAME SADARBĪBAS PARTNERA PIENĀKUMI

6.1.   Sadarbības partneri iegādājas un var lietot vai patērēt Oriflame produktus vai tos pārdot savā vārdā un uz sava rēķina. Ja izvēlaties tirgot Oriflame produktus, jūs tiekat uzskatīts par neatkarīgu personu (pašnodarbinātu/individuālo tirgotāju) un jums ir jārīkojas kā šādai personai, nevis Oriflame aģentam vai darbiniekam. Jums nav nekādu pilnvaru sarunām vai darbībai kā starpniekam, noslēdzot līgumus starp Oriflame un citiem Sadarbības partneriem, un trešajām pusēm. Jums arī nav nekādu pilnvaru iegādāties, pārdot vai vispārēji noslēgt jebkādus līgumus mūsu vārdā vai mūsu interesēs vai arī jebkura cita Oriflame Group uzņēmuma vārdā un interesēs. Jūs atzīstat un piekrītat, ka neesat “komercaģents” piemērojamo likumu nozīmē šajā Teritorijā un neesat tiesīgs saņemt jebkādu kompensāciju vai atlīdzību pēc šo attiecību izbeigšanas.

6.2.   Ja jūs izvēlaties tirgot Oriflame produktus un/vai veikt jebkādas darbības saskaņā ar Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu bukletu, Politikām un procedūrām vai Komercijas programmām, jums ir jāiegūst sev visas atļaujas, licences un vispārēji jāveic jebkuras un visas reģistrācijas, kas ir nepieciešamas saskaņā ar Teritorijas likumiem, iekļaujot visu datu aizsardzības reģistrāciju (skatiet 6.6. pantu), nodokļu reģistrāciju un nodokļu deklarācijas. Jūs uzņematies pilnu atbildību par ziņošanu un jebkuru nodokļu, nodevu, sociālās apdrošināšanas iemaksu un maksu, kas attiecas uz šādām darbībām, maksājumiem. Jūsu pienākums ir pilnībā nodrošināt, lai tas, kā jūs izmantojat savu Klientu personas datus, visos aspektos un visādā ziņā atbilstu valsts datu aizsardzības un privātuma tiesību aktiem (skatiet 6.6.-6.13. pantu).

6.3.   Mēs atļaujam Produktu apmaiņu un nodošanu atpakaļ atbilstoši Noteikumos iekļautajam aprakstam gan jūsu klientiem, gan jums. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu pienākums ir informēt savus Klientus par viņu tiesībām uz Produktu atpakaļnodošanu, un jūs veicat Produktu atpakaļnodošanu mums viņu vārdā.

6.4.   Jums ir jārūpējas par Oriflame tēlu un reputāciju. Jūs nedrīkstat sniegt nekādus paziņojumus un veikt nekādas darbības, kas var kaitēt Oriflame vai Produktu tēlam. Jums ir jāveic uzņēmējdarbība likumīgi un ētiski, un jūs nedrīkstat sniegt nepatiesus, maldinošus vai pārspīlētus paziņojumus par Produktiem vai Oriflame peļņas iespējām.

6.5.   Jūs atzīstat, ka Oriflame preču zīmes un logo, mūsu tiešsaistes rīki un mūsu datu bāzes ir Oriflame īpašums, un jūs piekrītat to nekādā veidā nepārkāpt. Šaubu novēršanas nolūkā visa nemateriālā vērtība Oriflame vārdā tiek uzkrāta Oriflame. Lai to apstiprinātu, jūs pēc mūsu pieprasījuma parakstīsiet tādus dokumentus, kādus mēs pamatoti pieprasīsim.

6.6.   Sadarbības partneris piekrīt un akceptē, ka šī Līguma noteikumi un tajos minētie materiāli, tostarp (bet ne tikai) Oriflame Sadarbības partnera ieguvumi (buklets), Komerciālās programmas, mūsu datu bāzes (iekļaujot (bet neierobežojoties ar) jebkuru datu bāzi, kas satur Personas informāciju) un mūsu tiešsaistes rīki ir patentēta informācija un uz to attiecas mūsu intelektuālā īpašuma tiesības. Sadarbības partneris nedrīkst izmantot tos vai jebkuru to daļu citādi kā šajā Līgumā atļauto aktivitāšu gaitā.

6.7.   Jums var būt tiesības uz priekšrocībām, ja tas ir piemērojami saskaņā ar attiecīgās Komerciālās programmas vai Politiku un procedūru noteikumiem.

6.8.   Iepazīstinot ar Oriflame produktiem, Oriflame uzņēmējdarbības iespējām vai jebkuriem reklāmas vai mācību materiāliem citiem Sadarbības partneriem, par ko tiek piemērota maksa, jums ir stingri jāievēro Rīcības noteikumi un Ētikas kodekss.

Datu aizsardzības pienākumi

6.9.   Jūs kā Sadarbības partneris varat ievākt, reģistrēt, glabāt, izmantot un atjaunināt Personas informāciju. Jūs kā šādas Personas informācijas neatkarīgs datu pārzinis garantējat un piekrītat, ka ievērosiet visus piemērojamos datu aizsardzības un privātuma likumus. Saskaņā ar šiem likumiem jums var tikt prasīts reģistrēties attiecīgajā Datu privātuma iestādē (ja uz jums neattiecas izņēmums), un jums ir jāievēro datu aizsardzības principi. Jūsu pienākums ir novērtēt reģistrēšanās nepieciešamību, veikt šādu reģistrāciju, ja tā ir nepieciešama, un ievērot datu aizsardzības principus.

6.10.  Ja vēlaties sponsorēt kādu Klientu, lai viņš kļūtu par Sadarbības partneri, varat ievākt Personas informāciju tieši no Klienta. Jums ir jāievēro mūsu sponsorēšanas procedūras, par kurām saņemsiet informāciju ik pa laikam, un jānodrošina, lai visa Personas informācijas izmantošana atbilstu piemērojamiem likumiem.

6.11.  It īpaši jums ir jāveic attiecīgi tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi, lai Personas informāciju aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu zudumu, izmaiņām, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi, turklāt tas it īpaši attiecas uz gadījumiem, kad apstrāde ietver datu pārsūtīšanu tīklā, un pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām. Attiecībā uz modernajām tehnoloģijām un to ieviešanas izmaksām šiem pasākumiem ir jānodrošina aizsardzības līmenis, kas ir piemērots apstrādes radītajiem riskiem un aizsargājamās personas informācijas raksturam.

6.12.  Ja uzzināt par jebkādu drošības pārkāpumu, kas izraisa nejaušu vai nelikumīgu Personas informācijas iznīcināšanu, zudumu, izmaiņas, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi, jums ir nekavējoties jāinformē Oriflame, nosūtot e-pastu uz adresi privacy@oriflame.com un izskaidrojot incidenta raksturu un ietekmētos reģistrus.

6.13.  Ja jūs jebkurā laikā no Klienta vai citas personas, kura Personas informāciju apstrādājat, saņemat pieprasījumu izmantot tiesības saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, jums šāda prasība ir jāievēro, ciktāl tā atbilst piemērojamiem likumiem, turklāt saskaņā ar jebkurām politikām, procedūrām un apmācību, ko jums ik pa laikam nodrošina Oriflame.

6.14.  Jūs drīkstat apstrādāt Personas informāciju tikai saskaņā ar privātuma paziņojumu, kas ir sniegts Klientiem un citiem Oriflame Sadarbības partneriem. Pārtraucot savas attiecības ar Oriflame, jūs garantējat un piekrītat, ka bez nevajadzīgas kavēšanās iznīcināsiet visu jūsu īpašumā vai kontrolē esošo Personas informāciju.

6.15.  Mēs skaidri atsakāmies no jebkuras atbildības par jebkuru naudas sodu, izmaksām, maksām un vispār jebkādiem izdevumiem, kas jums var rasties piemērojamo datu aizsardzības un privātuma likumu pārkāpuma rezultātā.

Mārketings un komerciālā saziņa

6.16.  Jums ir tieši jāvaicā Klientam, vai viņš vēlas no jums saņemt mārketinga saziņu par Oriflame produktiem, un jāsaņem apstiprinoša piekrišana pirms jebkādas saziņas nosūtīšanas. Jums ir jāsaglabā ieraksts par jebkura jūsu mārketinga saziņas saņēmēja mārketinga preferencēm, iekļaujot ierakstu par datumu, kurā tika sniegta piekrišana, un akceptēto valodu. Jebkurā jūsu sūtītajā mārketinga saziņā ir jāiekļauj informācija adresātam par viņa tiesībām atteikties no turpmākās saziņas abonēšanas, kā arī par veidu, kādā viņš var izmantot šīs tiesības, iekļaujot jūsu informēšanu pa e-pastu par viņa vēlmi atteikties no abonēšanas. Jūs piekrītat un garantējat, ka ievērosiet jebkura šādas saziņas adresāta preferences.

6.17.  Mūsu tiešsaistes rīki var jums atļaut izmantot Klienta Personas informāciju mārketinga un citas komerciālās saziņas nosūtīšanai, ievērojot šos nosacījumus:

6.17.1.  jūs esat sponsorējis Klientu kļūt par Sadarbības partneri, ja nav citas tiešas vienošanās,

6.17.2.  mārketinga un cita komerciālajai saziņai ir jāattiecas tikai uz Oriflame produktiem,

6.17.3.  komerciālajai vai mārketinga saziņai ir jābūt skaidri identificētai kā tādai,

6.17.4.  saziņā tiek iekļauts jūsu kā komerciālās saziņas sūtītāja vārds, kontaktinformācija un derīga e-pasta adrese (un/vai citi līdzekļi, piemēram, saite, lai atteiktos no abonēšanas), kuru Klienti var izmantot, lai jūs informētu par savu izvēli atteikties no turpmākas mārketinga saziņas,

6.17.5.  mārketinga saziņu nedrīkst nosūtīt Klientiem, kuri ir atteikušies no tās saņemšanas,

6.17.6  akcijas piedāvājumi, piemēram, atlaides, prēmijas un dāvanas, kur tas ir atļauts ar piemērojamiem tiesību aktiem, ir skaidri jāidentificē kā šādas, un nosacījumiem, kas ir jāievēro, lai tiem kvalificētos, ir jābūt viegli pieejamiem, kā arī norādītiem skaidri un nepārprotami; un

6.17.7.  šādas komerciālas un mārketinga saziņas saturs ir saderīgs ar šiem Noteikumiem un visiem piemērojamiem likumiem, kas attiecas uz komerciālo saziņu.

6.18.  Nekādos apstākļos jums nav atļauts sūtīt mārketinga vai citu komerciālu saziņu Oriflame vietā vai vārdā.7.   ORIFLAME PIENĀKUMI

7.1.  Mēs piegādāsim visus jūsu pasūtītos Produktus atkarībā no pieejamības.

7.2.  Mēs tieši izslēdzam jebkādu atbildību saistībā ar Produktu trūkumu vai nepieejamību noliktavā.

7.3.  Ņemot vērā, ka jūs ievērojat šī Līguma noteikumus un jūsu saistības saskaņā ar teritorijas likumiem, jūs saņemsiet tieši no mums vai arī citas Oriflame juridiskās personas vai trešās puses pakalpojumu sniedzēja jebkādas priekšrocības/maksājumus, kas jums pienākas saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Oriflame Sadarbības partnera ieguvumu aprakstu bukletā.8.   IZBEIGŠANA

8.1.  Mēs varam izbeigt jūsu dalību un Sadarbības partnera līgumu, par to paziņojot 1 mēnesi iepriekš vai nekavējoties, ja rodas kāds no šiem apstākļiem:

8.1.1.  ja jūs sniedzat jebkādu paziņojumu vai norādāt Personas datus, kas ir būtiski nepareizi vai nepatiesi;

8.1.2.  ja jebkurā tiesā tiek iesniegts jūsu bankrota pieteikums vai jūs nespējat samaksāt mums savus parādus pienācīgajā veidā un termiņā;

8.1.3.  ja jūs pārkāpjat kādu no Sadarbības partnera Līguma nosacījumiem un to nevar izlabot vai pārkāpjat jebkuru no Ētikas kodeksa un Rīcības noteikumu nosacījumiem;

8.1.4.  ja jūs pārkāpjat jebkuru no Sadarbības partnera Līguma nosacījumiem, iekļaujot dokumentus, uz kuriem ir ietvertas norādes šeit, un — labojama pārkāpuma gadījumā — neizlabojat šo pārkāpumu 14 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no mums.

8.1.  Ja jūsu dalība un Sadarbības partnera līgums tiek izbeigts jebkurā no šajā 8. punktā minētajiem gadījumiem, jūs netiekat reģistrēts kā klients.


 

9.   SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA

9.1.  Oriflame Sūdzību izskatīšanas procedūra ir norādīta Rīcības noteikumos.

9.2.  Jūs varat vienmēr iesniegt sūdzību, jautājumu vai pieprasījumu Oriflame Klientu apkalpošanas nodaļai, nosūtot e-pastu uz adresi infolv@oriflame.com. Ja jūs neapmierina Oriflame Klientu apkalpošanas nodaļas atbilde, varat sazināties ar Latvijas Tiešās Tirdzniecības Asociācija kodeksa administratoru.10.   ĒTIKAS KODEKSS

Oriflame stingri ievēro Ētikas kodeksu Latvijas Tiešās Tirdzniecības Asociācija, Eiropas Tiešās Tirdzniecības Asociācijas (Seldia) Ētikas kodeksu (SELDIA Code of Conduct 2021) & Pasaules tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (WFDSA) Ētikas kodeksu (WFDSA Tiešās tirdzniecības ētikas kodekss).  Oriflame prasa, lai tās Sadarbības partneri stingri ievērotu šos kodeksus, kas ir ieviesti arī Oriflame Ētikas kodeksā un noteikumos.  Jūs varat arī saņemt šo dokumentu kopijas no klientu apkalpošanas nodaļas šeit: infolv@oriflame.com11.   KĻŪDAS UN KOREKCIJAS

Kaut arī mēs pieliekam ievērojamas pūles, lai šajā tīmekļa vietnē iekļautu precīzu un aktuālu informāciju, mēs negarantējam un neapgalvojam, ka šajā tīmekļa vietnē nebūs kļūdu. Datu ievades kļūdas vai citas tehniskas problēmas var dažkārt izraisīt nepareizas informācija rādīšanu. Mēs paturam tiesības izlabot visas neprecizitātes vai iespiedkļūdas mūsu vietnē, iekļaujot produktu un pakalpojumu cenas un pieejamību, un mēs neuzņemamies atbildību par šādām kļūdām. Turklāt mēs varam jebkurā laikā veikt vietnes līdzekļu, funkcionalitātes vai satura uzlabojumus un/vai izmaiņas. Ja redzat kādu informāciju vai aprakstu, ko uzskatāt par nepareizu, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.12.   SAITES

12.1.  Mēs varam nodrošināt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai resursiem. Tas, ka mēs nodrošinām šādu saiti, nenozīmē apstiprinājumu jebkurai informācijai, produktam vai pakalpojumam, kas tiek sasniegts, izmantojot šādu saiti. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkuras interneta daļas saturu vai sniegumu, tostarp citām tīmekļa vietnēm, ar kurām šī vietne var būt saistīta vai kurām var piekļūt no šīs vietnes. Lūdzu, informējiet mūs par jebkurām kļūdām vai nepiemērotu materiālu tīmekļa vietnēs, uz kurām ir saites šajā vietnē.

12.2.  Dalības laikā varat piedalīties novirzīšanas kampaņās, izmantojot vienu vai vairākus tiešsaistes rīkus, sistēmas vai programmatūru (“Tiešsaistes rīki”). Jums tiek piešķirta neekskluzīva, nenododama un ierobežota licence izmantot Tiešsaistes rīkus saistībā ar jūsu dalību. Piedalīšanās novirzīšanas kampaņā, tostarp jebkurš no tām iegūtais labums, ir atkarīgi no tā, vai jūs ievērojat šo Sadarbības partneru līgumu un visas piemērojamās Politikas un Procedūras. Oriflame nesniedz garantijas un negarantē saistībā ar novirzīšanas kampaņām izmantoto Tiešsaistes rīku pieejamību vai precizitāti. Oriflame patur tiesības bez brīdinājuma automātiski atjaunināt, jaunināt, vispārēji mainīt vai noņemt jebkuru novirzīšanas kampaņu un/vai kādu no Tiešsaistes rīkiem.13.   VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

13.1.  Jūsu Sadarbības partnera Līgumu, tostarp šos Noteikumus, pārvalda Teritorijas tiesību akti, un jebkuras domstarpības, kas izriet no jūsu Sadarbības partnera Līguma vai saistībā ar to, tiek izlemtas tikai Teritorijas kompetentajās tiesās. Teritorijas tiesām būs neekskluzīva jurisdikcija.

13.2.  Ja jebkurš no Noteikumu nosacījumiem jebkurā brīdī tiek uzskatīts par nelikumīgu, anulētu vai jebkāda iemesla dēļ nerealizējamu, šī nosacījuma nederīgums neietekmē pārējo Noteikumu derīgumu.

13.3.  Tas, ka Oriflame neīsteno jebkuru no nosacījumiem, nav uzskatāms par to īstenošanas atrunu.

13.4.  Jūs kā neatkarīgs Sadarbības partneris atzīstat un piekrītat, ka mēs paturam tiesības vienpusēji pārskatīt, mainīt vai grozīt jūsu Sadarbības partnera Līgumu, tostarp šos Noteikumus, Oriflame Sadarbības partnera ieguvumi_buklets (iekļaujot Ētikas kodeksu un Rīcības noteikumus), kā arī jebkuru no mūsu komercijas programmām un Politikām un procedūrām. Jūsu Sadarbības partnera līguma grozījumi var rasties: i) no pielāgojumiem, ko pieprasa tirgus nosacījumi; ii) no izmaiņām piemērojamos likumos un noteikumos; iii) no izmaiņām Oriflame kompensācijas plānos; iv) no Oriflame uzņēmējdarbības un pārdošanas struktūras reorganizācijas; v) no izmaiņām reģistrācijas procesā un reģistrācijas prasībās; vi) no izmaiņām jebkurā kodeksā un noteikumos, ko paredz tiešās pārdošanas asociācijas, kurām Oriflame ir piederīgs un vii) no izmaiņām jebkurā Oriflame uzņēmuma modelī. Jebkurš šo Noteikumu pārskatījums, izmaiņas vai grozījums stājas spēkā kopš tā publicēšanas brīža mūsu tīmekļa vietnē un/vai ir atbilstoši paziņots jūsu reģistrētajā e-pastā, un tas stāsies spēkā datumā, kas norādīts šādā publikācijā/paziņojumā, bet ne mazāk kā 30 dienas. Jūsu pienākums ir pastāvīgi noskaidrot jaunāko informāciju par jebkurām šādām izmaiņām.

13.5.  Jebkuras šādas izmaiņas jūsu Sadarbības partneru līgumā, kā minēts 13.4. punktā, jūs pieņemsiet kā nosacījumu, lai jūs turpinātu būt Sadarbības partneris, ieskaitot turpmāko vietnes izmantošanu un Produktu pasūtīšanu tajā. Mēs varam pieprasīt jūsu nepārprotamu piekrišanu, pretējā gadījumā mēs uzskatīsim, ka jūs esat akceptējis izmaiņas, ja turpināsiet pasūtīt Produktus pēc izmaiņu ieviešanas. Ja nepiekrītat šīm izmaiņām 2 mēnešu laikā pēc to ieviešanas, jūsu Sadarbības partnera līgums tiek nekavējoties pārtraukts. Jūs piekrītat, ka šāds laiks ir pietiekams, un jūs skaidri atsakāties saņemt jebkāda veida kompensāciju par šādu pārtraukšanu.

13.6.  Oriflame var piešķirt vai nodot šo Līgumu vai jebkuru tā daļu jebkuram Oriflame grupas uzņēmumam.

13.7.  Mēs varam jums nosūtīt brīdinājumus, paziņojumus, e-pastu, tiešo pastu un vispārēji sazināties ar jums. Jūs varat atjaunināt savas no mums saņemamās mārketinga saziņas preferences jebkurā laikā, piesakoties savos lietotāja iestatījumos. Akceptējot šos Noteikumus, jūs piekrītat, ka Oriflame jums nosūtīs jebkuru citu informāciju/saziņu par jūsu līgumu un/vai jūsu pirkumu pasūtījumus paliekošā datu nesējā, kas nav papīrs (piemēram, pa e-pastu vai ar jebkuriem citiem līdzekļiem, kas ir adresēti personīgi jums, lai jums ļautu saglabāt informāciju veidā, kas ir pieejams turpmākām atsaucēm pietiekami ilgā periodā, un tas jums ļauj arī nemainīti pavairot šādu informāciju).

13.8.  Jebkurš paziņojums, kas tiek sniegts saskaņā ar šo Līgumu un nodots ar reģistrētu sūtījuma piegādi diennakts laikā vai ar pirmās klases pastu uz adresi, kuru puse ir norādījusi šajā Līgumā, vai uz citu tādu adresi, kuru viena puse rakstiski ir norādījusi otrai pusei, izraisa paziņojuma perioda sākšanos (i) diennakts pasta reģistrētās piegādes gadījumā kopš šāda paziņojuma nosūtīšanas datuma un (ii) pirmās klases pasta gadījumā kopš otrās darba dienas pēc šāda paziņojuma nosūtīšanas. Ja paziņojums tiek sniegts ar jebkuriem citiem līdzekļiem, tad paziņojuma periods sākas paziņojuma faktiskās saņemšanas datumā.

13.9.  Šajā dokumentā norādītie noteikumi ir prioritāri salīdzinājumā ar citiem šeit norādītajiem dokumentiem.14.   PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

14.1.  Informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, ir atrodama Oriflame privātuma paziņojumā.

14.2.  Mēs apņemamies gādāt par visu Personas datu konfidencialitāti un drošību (tomēr paturam tiesības izpaust šo informāciju tālāk norādītajos apstākļos). Mēs to glabāsim drošā serverī un pilnībā ievērosim visus piemērojamos Datu aizsardzības un patērētāju tiesību aktus, kas tiek pieņemti ik pa laikam.

14.3.  Papildu saistītā informācija par Oriflame Holdings BV ir norādīta tālāk.

Nosaukums: Oriflame Holdings BV

Adrese: Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, the Netherlands

Kontaktinformācija: e-pasts: infolv@oriflame.com

Komercreģistrs vai cits publisks reģistrs

Uzņēmumu reģistrs reģistrācijas numurs 16061386

PVN numurs: 006687702B01

 

15.   SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir kādas šaubas par savu Sadarbības partnera Līgumu, tostarp šiem Noteikumiem, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz adresi infolv@oriflame.com. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai izskatītu jūsu šaubas un novērstu problēmas, kurām esat pievērsis mūsu uzmanību.