Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Privātums un sīkdatnes

Oriflame Privātuma Politika

SIA “Oriflame Latvija” (“Mēs”) pienākums ir aizsargāt un respektēt jūsu privātumu.

 

Šī Privātuma Politika kopā ar mūsu Mājaslapas Lietošanas noteikumiem un mūsu Noteikumiem un jebkuriem citiem dokumentiem, uz kuriem šeit veiktas atsauces, veido pamatnoteikumus, pamatojoties uz kuriem mēs apstrādāsim jebkādus personas datus, ko mēs iegūsim no jums vai par jums, vai ko jūs iesniegsiet mums. Lūdzu rūpīgi iepazīstieties ar turpmāk izklāstīto, lai izprastu mūsu darbības ar jūsu personas datiem principus un to, kā mēs ar šiem datiem rīkosimies. Līdz ar jūsu datu iesniegšanu ar Reģistrācijas formas aizpildīšanu elektroniskā veidā mājas lapā www.oriflame.lv vai papīra formātā jūs akceptējat un piekrītat šajā Privātuma Politikā izklāstītajiem noteikumiem.

Personas datu aizsardzības nolūkos saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu http://likumi.lv/doc.php?id=4042 (turpmāk – Likums), norādām, ka datu pārzinis ir SIA “Oriflame Latvija”, adrese: Rīga, Bruņinieku iela 8A-20.

Mēs apstrādājam datus saskaņā ar norādīto likumu, personas datu apstrādes, ko mēs veicam, mērķis ir mūsu pienākumu izpildes organizācija un nodrošināšana, un mūsu tiesību, kas izriet no jūsu reģistrācijas, aizsardzības nodrošināšana. Mūsu veiktā datu apstrāde notiek saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1. Informācija, ko mēs varam ievākt no jums

Mēs varam ievākt un apstrādāt šādus jūsu datus:

1.1.Informācija, ko jūs mums iesniedzat. Jūs varat iesniegt mums informāciju par jums, aizpildot veidlapas mūsu mājas lapā www.oriflame.lv vai aizpildot reģistrācijas formu rakstiskā veidā, vai sazinoties ar mums telefoniski, e-pastā, vai citādā veidā. Tajā skaitā ietilpst informācija, ko jūs sniedzat gadījumos, kad jūs reģistrējaties, lai lietotu mūsu mājas lapu, piesakāties, lai kļūtu par mūsu lojālo klientu/Konsultantu, meklējat produktu, veicat pasūtījumu mūsu mājas lapā, piedalāties diskusiju paneļos vai citās sociālo mediju funkcionalitātēs mūsu mājas lapā, piedalāties konkursos, veicināšanas kampaņās vai pētījumos un kad jūs ziņojat par mūsu mājas lapas problēmām. Informācija, ko jūs mums iesniedzat var saturēt jūsu:

 • ·vārdu;
 • dzimšanas datumu;
 • adresi;
 • e-pasta adresi;
 • telefona numuru un mobilā telefona numuru;
 • unikālo lojālā klienta/Konsultanta identifikācijas numuru;
 • personas kodu;
 • ·nodokļu maksātāja numuru;
 • bankas konta rekvizītus;
 • jūsu aizbildņa vārdu un uzvārdu, ja jūs esat nepilngadīgs;
 • pases numuru (lojāliem klientiem/Konsultantiem, kas piedalās starptautiskajās konferencēs un/vai vēlas izmantot pēcapmaksas iespēju par pasūtījumiem).

Mēs paļaujamies, ka jūs sniegsiet mums minēto informāciju. Tomēr gadījumā, ja jūs nevēlaties atklāt informāciju, kas ļauj jūs personiski identificēt, neiesniedziet to. Lūdzu ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs neiesniegsiet šādu informāciju, tad noteiktos gadījumos mēs nevarēsim sniegt jums jūsu pieprasītos pakalpojumus.

1.2.Informācija, ko mēs ievācam par jums. Mēs uzglabājam jūsu veikto pirkumu vēsturi, informāciju par jūsu atlaižu līmeņiem un tituliem saskaņā ar Panākumu Plānu, jūsu darbībām, jūsu reģistrētiem jauniem lojāliem klientiem/Konsultantiem u.t.t..

Saistībā ar katru jūsu apmeklējumu mūsu mājas lapā mēs varam automātiski ievākt šādu informāciju:

 • tehnisko informāciju, tajā skaitā interneta protokola (IP) adresi, kas izmantota, lai savienotu jūsu datoru ar internetu, jūsu pierakstīšanās (login) informāciju, pārlūka veidu un versiju, laika zonas uzstādījumus, pārlūka pieslēgšanās veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu;
 • informāciju par jūsu apmeklējumu, tajā skaitā – pilnu vienoto resursu vietrāžu (URL) klikšķu secību uz, pa un no mūsu mājas lapas (tajā skaitā – datumu un laiku); informāciju par produktiem, ko jūs esat aplūkojis vai meklējis; lapas atbilžu skaitu, lejupielādes kļūdām, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, informāciju par darbībām lapā (kā ritināšana, klikšķi un pārvilcieni) un metodēm, kas izmantotas, lai dotos prom no lapas, un par jebkādiem telefona numuriem, kas lietoti saziņai ar mūsu klientu apkalpošanas tālruni.

1.3.Informācija, ko mēs iegūstam no citiem avotiem. Mēs varam iegūt informāciju par jums, ja jūs lietojat citas mūsu vadītās interneta lapas vai citus pakalpojumus, ko mēs sniedzam. Mēs cieši sadarbojamies arī ar trešajām personām (tajā skaitā, piemēram, biznesa partneriem, apakšuzņēmējiem tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu nodrošināšanā, reklāmas tīkliem, analīzes pakalpojumu sniedzējiem, izpētes informācijas pakalpojumu sniedzējiem, kredītreitinga aģentūrām), un varam no viņiem saņemt informāciju par jums.

2.Informācija izlietošanas veidi

Mēs izmantojam informāciju, ko glabājam par jums, šādos veidos:

 • lai izpildītu mūsu saistības, kas rodas uz jebkādu līgumu, kas noslēgti starp jums un mums, pamata, un, lai nodrošinātu jums informāciju, produktus un pakalpojumus, ko jūs pieprasāt no mums, tajā skaitā – lai risinātu jebkādus strīdus, iekasētu maksājumus un atrisinātu problēmas;
 • lai nodrošinātu jūs ar informāciju par citām precēm un pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam un kas ir līdzīgi tiem, ko jūs jau esat iegādājies vai par kuriem esat interesējies;
 • lai nodrošinātu jūs ar tiesībām, labumiem un ieguvumiem, un citiem noteikumiem kā noteikts saskaņā ar mūsu un jūsu starpā pastāvošām līgumattiecībām;
 • lai ievērotu citus normatīvus, kas piemērojami mūsu sadarbībai ar jums, piemēram –nodokļu normas, sociālās apdrošināšanas normas, statistiskas saistības;
 • lai uzraudzītu un nodrošinātu mūsu politiku un noteikumu ievērošanu no jūsu puses;
 • lai nodrošinātu jūs vai atļautu izvēlētām trešajām personām nodrošināt jūs ar informāciju par precēm un pakalpojumiem, par ko jums varētu būt interese. Mēs sazināsimies ar jums ar elektronisko saziņas līdzekļu (e-pasts vai īsziņas) palīdzību, sniedzot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus jūs iepriekš iegādājāties vai apsvērāt to iegādi. Šādi mēs rīkosimies tikai gadījumā, ja jūs būsiet tam piekrituši. Ja jūs maināt savu viedokli un nevēlaties saņemt informāciju šādā veidā vai nevēlaties, ka nododam jūsu datus trešajām personām mārketinga nolūkos, lūdzu: atzīmējiet ar ķeksīti attiecīgo ailīti jūsu lojālā klienta/Konsultanta profilā mūsu mājas lapas Konsultantu sadaļā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru pa e-pastu: oriflame@oriflame.lv, vai pa tālruni:  +37167611266;
 • lai informētu jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumos;
 • lai nodrošinātu to, ka mūsu mājas lapas saturs tiek jums un jūsu datorā pasniegts visefektīvākajā veidā;
 • lai nodrošinātu mūsu lojālo klientu/Konsultantu tīkla efektīvu vadību no mūsu puses, kā arī no citu mūsu Konsultantu tīkla dalībnieku puses (galvenokārt no jūsu sponsora – personas, kas jūs rekomendēja Oriflame un zem kuras struktūras jūs esat reģistrēts kā Oriflame lojālais klilents/Konsultants - puses);
 • lai administrētu mūsu mājas lapu un arī iekšējiem darbiem, t.sk. – bojājumu novēršanai, datu analīzei, testēšanai, izpētei, statistikas un pārskatu nolūkos;
 • lai uzlabotu mūsu mājas lapu, lai nodrošinātu, ka tās saturs tiek jums un jūsu datorā pasniegts visefektīvākajā veidā;
 • lai nodrošinātu jums iespēju piedalīties mūsu pakalpojumu interaktīvajās funkcijās, ja jūs tā vēlētos darīt;
 • lai uzturētu mūsu mājas lapu drošu un neapdraudētu;
 • lai novērtētu vai izprastu mūsu reklāmas aktivitāšu, ar kurām vēršamies pie jums un citiem, efektivitāti un lai nogādātu jums atbilstošas reklāmas aktivitātes; tas ietver patērētāju apmierinātības un tai līdzīgas izpētes;
 • lai izteiktu ierosinājumus un rekomendācijas jums un citiem mūsu mājas lapas lietotājiem par precēm vai pakalpojumiem, kas varētu interesēt jūs vai viņus;
 • lai atbildētu uz regulatoru un citu oficiālu iestāžu pieprasījumiem un juridiskām prasībām;

3.JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

3.1.Mēs nepārdodam, neizīrējam un neiznomājām jūsu personas datus.

3.2.Mēs varam nodrošināt pieeju jūsu personas informācijai un atļaut tās apstrādi uzņēmumiem, kas ir mūsu grupas dalībnieki (galīgā mātes kompānija un tās meitassabiedrības), lai  nodrošinātu mums atbalstu aktivitāšu, kas norādītas iepriekš 2.sadaļā (Informācija izlietošanas veidi), veikšanā;

3.3.Mēs varam dot pieeju jūsu informācijai šādām izvēlētām trešajām personām un atļaut tās apstrādi strikti noteiktā apjomā un nolūkā:

 • sadarbības partneriem: piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, lai izpildītu jebkuru līgumu, kas mums ir noslēgts ar viņiem vai jums. Cita starpā tas ietver: kurjerus, parādu piedziņas aģentūras, faktoringa pakalpojumu sniedzējus, loģistikas pakalpojumu (tādu kā atlasīšanas un iepakošanas) sniedzējus, klientu atbalsta pakalpojumu sniedzējus u.c.
 • Mūsu lojālo klientu/Konsultantu tīkla citiem dalībniekiem (primāri – jūsu sponsoram jeb rekomendējošās personas mūsu tīklā un jūsu personīgās grupas lojālajiem klientiem/Konsultantiem) ar nolūku efektīvi vadīt mūsu lojālo klientu/Konsultantu tīklu. Ja jūs iebilstat, ka jūsu dati tiek nodoti citiem lojālajiem klientiem/Konsultantiem personīgās grupas ietvaros minētajā nolūkā, lūdzu sazinieties ar klientu apkalpošanas centru pa e-pastu: oriflame@oriflame.lv vai tālruni +371 67611266.
 • Reklāmdevējiem un reklamēšanas tīkliem, kas pieprasa datus, lai izvēlētos un jums un citiem sniegtu piemērotas reklāmas. Mēs neizpaužam mūsu reklāmdevējiem informāciju, kas ļautu identificēt individuālas personas, bet mēs varam tiem sniegt kopējo informāciju par mūsu lietotājiem (piemēram, mēs varam tos informēt, ka konkrētajā dienā 500 vīrieši vecumā zem 30 ir izdarījuši klikšķus uz to reklāmām). Mēs varam arī lietot šādu kopējo informāciju, lai palīdzētu reklāmdevējiem sasniegt tādu auditoriju, kas ir to mērķis (piemēram, jaunreģistēti lojālie klienti/Konsultanti no konkrēta apvidus).
 • Analītikas un meklētāju pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt mūsu mājas lapu.
 • Kredītreitinga aģentūrām ar nolūku novērtēt jūsu kredītreitingu, ja tas ir nosacījums, lai mēs noslēgtu līgumu ar jums.
 • Tehnisko risinājumu nodrošinātājiem, kas dod mums iespēju nosūtīt jums ziņas (tajā skaitā mārketinga ziņas vai klientu apmierinātības aptaujas, ja esat piekritis saņemt šādu informāciju), piemēram, lielu apjomu pasta sūtījumu izsūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem,  lielu apjomu (īs)ziņu sūtījumu izsūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs varam izpaust jūsu personas informāciju arī trešajām personām:

 

 • Gadījumos, ja mēs pārdodam, pērkam vai citādā veidā nododam kādu biznesu vai aktīvus; šādā gadījumā mēs varam nodot jūsu personas datus potenciālajam šī biznesa vai aktīvu pārdevējam, pircējam vai ieguvējam.
 • Ja mūsu uzņēmumu vai būtisku tā visu aktīvu daļu iegūst trešā persona; šādā gadījumā tās turētie personas dati par tās klientiem būs viens no nodotajiem aktīviem.
 • Ja mums, lai ievērotu jebkādas likumīgas saistības, ir pienākums nodot vai dalīties ar jūsu personas datiem, vai lai realizētu vai piemērotu mūsu politikas un/vai lietošanas noteikumus un/vai citus piemērojamos līgumus; vai lai aizsargātu mūsu tiesības, īpašumu vai mūsu klientu vai citu personu drošību. Tas iekļauj sevī informācijas apmaiņu ar citām kompānijām un organizācijām ar nolūku aizsargāties pret krāpšanu un samazināt kredītrisku.

4. Kā un kur mēs uzglabājam jūsu personas datus

Visa informācija, ko jūs sniedzat mums un ko mēs ievācam par jums, tiek glabāta uz drošiem serveriem. Visas tiešsaistes maksājumu transakcijas tiks šifrētas, izmantojot SSL tehnoloģiju, un tās apstrādās trešās personas – pakalpojumu sniedzēji. Mēs tiešsaistes transakcijām neievācam un neuzglabājam kredītkaršu un debetkaršu informāciju.

Dati, ko mēs savācam par jums, var tikt nodoti un glabāti vietās gan Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros (EEZ), gan ārpus tās. To var apstrādāt arī personāls, kas darbojas ārpus EEZ un kas strādā mūsu vai kāda no mūsu piegādātājiem labā. Šāds personāls cita starpā var būt iesaistīts arī jūsu pasūtījuma izpildē, jūsu maksājuma detaļu apstrādē, jūsu tiesību, kas izriet no Panākumu Plāna, apstrādē, un atbalsta pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar savu datu iesniegšanu jūs piekrītat šādai nodošanai, glabāšanai vai apstrādei. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka darbības ar jūsu datiem tiek veiktas droši un saskaņā ar šo Privātuma Politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem.  

5.Rūpības pienākums

Gadījumā, ja mēs esam jums piešķīruši (vai jūs esat izvēlējies) paroli, kas dod jums iespēju piekļūt konkrētām mūsu mājas lapas sadaļām (turpmāk – Konts/Profils), jums ir pienākums šo paroli glabāt noslēpumā. Mēs aicinām neizpaust šo paroli citām personām. Ja jūs izpaužat paroli citām personām, jūs būsiet atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas jūsu Konta vārdā. Ja jūs zaudējat kontroli pār savu paroli, jūs varat zaudēt būtisku kontroli pār jūsu personas datiem un varat tikt juridiski saistīts ar darbībām (būt juridiski atbildīgs par tām), kas veiktas jūsu vārdā. Tādēļ gadījumā, ja jebkādu iemeslu dēļ pastāv kādas aizdomas par jūsu paroles drošību, jums nekavējoši mūs jāinformē par to un jānomaina parole. Mēs nekad neprasīsim jūsu paroli, izņemot identificēšanās procesu (login). Mūsu darbiniekus saista papildus prasības attiecībā uz informācijas aizsardzības jautājumiem.

Diemžēl informācijas pārraide internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūs personas datus, mēs nevaram garantēt jūsu datu, kas tiek nosūtīti uz mūsu mājas lapu, drošību; par jebkādu nosūtīšanu visus riskus uzņematies jūs. Līdzko mēs esam saņēmuši jūsu informāciju, mēs pielietosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai censtos novērst nepilnvarotas piekļuves.

6.Jūsu tiesības

6.1.Mārketinga informācija. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs neapstrādājam jūsu personas datus mārketinga nolūkos. Mēs parasti informējam jūs (pirms jūs datu ievākšanas), ja mēs plānojam lietot jūsu datus šādiem mērķiem vai ja mēs plānojam šādiem mērķiem atklāt jūsu informāciju jebkādām trešajām personām. Jūs varat izlietot savas tiesības novērst šādu apstrādi, izdarot vai neizdarot atzīmi (ķeksīti) noteiktās ailītēs klientu reģistrācijas iesnieguma veidlapā, ko mēs izmantojam, lai ievāktu jūsu datus. Tāpat jūs varat jebkurā laikā izlietot savas tiesības, atzīmējot ar ķeksīti attiecīgo ailīti jūsu profilā mūsu mājas lapas lojālo klientu/Konsultantu sadaļā, vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa e-pastu: oriflame@oriflame.lv, vai tālruni +371 67611266.

6.2.Informācijas pieejamība. Labojumi un dzēšana. Jums ir tiesības piekļūt informācijai, kas tiek glabāta par jums,  un pieprasīt tās labošanu vai dzēšanu. Iereģistrējoties jūsu Kontā/Profilā, jūs varat redzēt, pārbaudīt un mainīt lielāko daļu no jūsu personas datiem. Parasti mēs manuāli nelabosim jūsu personas datus, jo attālināta identifikācija var izrādīties neiespējama. Tādējādi tas ir jūsu pienākums nekavējoši atjaunot jūsu personas datus, ja tie ir mainījušies vai nav precīzi. Saņemot jūsu pieprasījumu uz oriflame@oriflame.lv, mēs pēc iespējas ātri slēgsim jūsu kontu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs uzglabājam personas datus no slēgtajiem kontiem ar nolūku ievērot normatīvo aktu prasības, novērst krāpšanu, piedzīt pienākošās summas, atrisināt strīdus, atrisināt problēmas, sniegtu atbalstu jebkādās izmeklēšanās un veikt citas darbības, kas atļautas normatīvajos aktos.

7.Personas datu apstrādes uzticēšana – Jūsu Pienākumi

Kā mūsu lojālo klientu/Konsultantu tīkla dalībniekam mēs uzticam jums apstrādāt citu mūsu lojālo klientu/Konsultantu tīkla dalībnieku personas datus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

Mēs uzticam jums personas datu apstrādi apjomā un ar mērķi kā tas noteikts Noteikumos, un jūs apņematies apstrādāt šos datus veidā, kas nodrošina atbilstību prasībām, kas noteiktas Likumā, jo īpaši atbilstību prasībām, kas attiecas uz uzticēto datu apstrādi un aizsardzību.

Vienīgais mērķis jūsu veiktajai personas datu apstrādei ir Noteikumu izpilde.

Jūsu pienākums ir jo īpaši:

 • Apstrādāt personas datus, ko mēs jums esam uzticējuši, tikai ar mērķi, kas šeit iepriekš norādīts;
 • Neveikt nekādas darbības ar mērķi padarīt personas datus tālāk pieejamus veidos, kas nav šeit noteikti, izņemot ja normatīvie akti nosaka citādi;
 • Pēc jūsu attiecību ar mums izbeigšanas (tas ir, jūsu lojālā klienta/Konsultanta statusa izbeigšanas) nekavējoši atdot uzticētos personas datus un izdzēst šos datus no jebkādiem elektroniskajiem datu nesējiem, kuros jūs tos esat saglabājis ar nolūku sasniegt mērķi, kas šeit noteikts.

Mums ir tiesības pārbaudīt uzticēto personas datu aizsardzības metodes, kuras jūs lietojat. Jums  ir pienākums nekavējoši pēc pieprasījuma nodrošināt mums iespēju veikt šādu pārbaudi.

Jūs apņemties nekavējoties un atbilstoši atbildēt uz jebkuru jautājumu, ko mēs uzdotu saistībā ar jums uz šīs Privātuma Politikas un Noteikumu pamata uzticēto personas datu apstrādi, jo īpaši tiem jautājumiem, kas attiektos uz jūsu piemērotajiem personas datu aizsardzības līdzekļiem.

Mēs pilnvarojam jūs apstrādāt personas datus apjomā un ar mērķi, kas noteikti Noteikumos, sevišķi IT sistēmās un cieto kopiju formā, kā arī pilnvarojam nodrošināt turpmākus personas datu apstrādes pilnvarojumus personām, kas sadarbojas ar jums uz privāttiesisku līgumu pamata, ar nosacījumu, ka jūs līgumiski nodrošināsiet, ka šīs personas ievēros visas datu apstrādes un aizsardzības prasības, kas ir saistošas jums, un ar nosacījumu, ka mēs būsim piekrituši šādam apakš-apstrādātājam.

Mēs un jūs esam vienojušies, ka gadījumos, ja faili, kas satur personas datus, tiks mūsu starpā nosūtīti, tad šādi faili nosūtīšanas publiskajā tīklā laikā tiks aizsargāti ar personas datu aizsardzības kriptogrāfiskajiem līdzekļiem.

Mums ir tiesības izbeigt jūsu lojālā klienta/Konsultanta statusu, ja jūs izmantojat personas datus neatbilstoši šīs Privātuma Politikas noteikumiem.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu saistībām, kas būtu radušās no personas datu apstrādes neatbildoši šai Privātuma Politikai vai Noteikumiem, pret trešajām personām vai pret personām, ko jūs esat pilnvarojis apstrādāt personas datus.

8.Sīkdatnes (cookies)

Mūsu mājas lapa izmanto sīkdatnes (maza izmēra datnes, kas tiek novietotas mājas lapas lietotāja cietajā diskā), lai diferencētu jūs no citiem mūsu mājas lapas lietotājiem. Tas palīdz mums sniegt jums labākos pakalpojumus, kad jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, kā arī nodrošina mums iespēju uzlabot mūsu mājas lapu. Mēs lietojam sīkdatnes, lai analizētu informācijas plūsmu; pielāgotu pakalpojumus, saturu un reklāmas; mērītu pārdošanas  efektivitāti; veicinātu uzticamību un drošību.  

Atsevišķas sīkdatnes satur personas datus – piemēram, pie identificēšanās (login) uzklikšķinot “atcerēties mani” (remember me), sīkdatne saglabās lietotāja vārdu. Vairums sīkdatņu neievāks informāciju, kas identificē lietotāju, un tā vietā saglabās vispārēju informāciju, tādu kā – kādā veidā lietotāji ierodas sistēmās un kā tās lieto, vai arī lietotāja vispārīgo atrašanās vietu.

Mēs piedāvājam noteiktus pakalpojumus, kas ir pieejami tikai ar vienlaicīgu sīkdatņu lietošanu. Vispārēji sīkdatnes veic līdz četrām dažādām funkcijām:

8.1.Būtiskās sīkdatnes

Dažām sīkdatnēm ir būtiska nozīme sistēmas darbībā. Piemēram, dažas sīkdatnes atļauj mums identificēt reģistrētos lietotājus un nodrošina to, ka tiem ir iespēja piekļūt visai sistēmai. Ja reģistrētais lietotājs izvēlas atspējot šīs sīkdatnes, iespējams, ka lietotājam nebūs iespējams piekļūt visam sistēmas saturam.

8.2.Uzvedības sīkdatnes

Citas sīkdatnes var tikt lietotas, lai analizētu veidus, kādos lietotāji izmanto sistēmas, un lai pārraudzītu sistēmu darbību. Tas atļauj mums nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, pielāgojot piedāvājumu, un operatīvi identificēt un novērst jebkādas radušās problēmas. Piemēram, uzvedības sīkdatnes var tikt lietotas, lai saglabātu ziņas par to, kuras lapas ir vispopulārākās, un lai konstatētu, kādēļ dažas lapas saņem kļūdas paziņojumus. Šīs sīkdatnes var būt lietotas arī, lai, pamatojoties uz lietotāju veikto sistēmas izmantojumu, izceltu kādus lietotājus interesējošus produktus vai mājas lapas pakalpojumus.

8.3.Funkcionalitātes sīkdatnes

Funkcionalitātes sīkdatnes tiek izmantotas, lai atļautu mums iegaumēt kādas lietotāju izvēles.

8.4.Uz uzvedību mērķētas reklāmas sīkdatnes

8.4.Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai lietotājiem sniegtu piedāvājumus (reklāmas), kas atbilst šiem lietotājiem un to interesēm.  Oriflame var izmantot arī trešo personu sīkdatnes saistībā ar tirgus izpēti, ienākumu izsekošanu, mājas lapas funkcionalitātes uzlabošanu un šo noteikumu un nosacījumu, un autortiesību politikas ievērošanas kontroli.

Lietotājiem vienmēr ir tiesības noradīt sīkdatņu lietojumu, ja to pārlūki pieļauj šādu iespēju, lai gan šāda rīcība var ietekmēt dažu Oriflame sistēmu lietojumu. Lūdzu skatīt šeit http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies  informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes.

Papildus informācija par to, kādā veidā komersanti izmanto sīkdatnes, ir atrodama šeit: (http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/cookies-faq)

 

9.Privātuma Politikas grozījumi

Jebkādas izmaiņas, ko mēs nākotnē veiksim mūsu Privātuma Politikā, tiks publiskotas mūsu mājas lapā, un, gadījumos, kad tas būtu atbilstoši, paziņotas jums ar e-pasta vai citu līdzekļu palīdzību. Grozījumi būs pieejami arī mūsu telpās. Tie stāsies spēkā līdz ar to publiskošanas brīdi. Ja jūs lietosiet mūsu mājas lapu pēc grozītās Privātuma Politikas publiskošanas vai veiksiet pasūtījumu pie mums, tiks uzskatīts, ka  jūs piekrītat minētajiem grozījumiem.

 

10.Kontakti un sūdzības

Jūs esat laipni aicināts iesniegt jautājumus, komentārus un pieprasījumus saistībā ar šo Privātuma Politiku, adresējot tos klientu apkalpošanas centram vai īpaši izveidotā e-pastā: privacy@oriflame.com.

Ja jūs uzskatāt, ka mēs neievērojam šo Privātuma Politiku, jūs varat vērsties iepriekš norādītajā adresē vai mūsu klientu apkalpošanas centrā pa e-pastu: oriflame@oriflame.lv. Lūgums pēc iespējas detalizēti aprakstīt to, kādēļ jūsu ieskatā nav ievērota šī Privātuma Politika. Mēs nekavējoši izskatīsim jūsu sūdzību.

Publiskošanas datums: 10.02.2016.