Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz galveno izvēlni Pāriet uz meklēšanu
Oriflame Privātuma politika

ORIFLAME PRIVĀTUMA POLITIKA – LOJĀLAJIEM KLIENTIEM/ KONSULTANTIEM

Publicēšanas datums: [22.05.2018.]

Kāds ir šīs politikas tvērums?

Politikā ir aprakstīta jūsu personas datu apstrāde, ko veic Uzņēmums un jūsu Sponsori.

Rekomendējošā persona: persona, kura ir uzaicinājusi jūs pievienoties Oriflame kā lojālo klientu/Konsultantu , turpmāk - Sponsors, jūsu Sponsori/s.

Šajā politikā izmantotās atsauces uz Uzņēmumu (mums) ir atsauces uz SIA “Oriflame Latvija” Bruņinieku iela 8a-20, Rīga, LV – 1010.

Šajā politikā izmantotās atsauces uz jūsu Sponsoru ­­ ir atsauces uz Sponsoru, kas norādīts apstiprinājuma e-pasta vēstulē, kuru mēs nosūtam jums Oriflame lojālā klienta/Konsultanta reģistrācijas procesā (t.i., Sponsors, kurš sponsorē jūsu kļūšanu par Oriflame lojālo klientu/Konsultantu), bet „jūsu Sponsori” ir jūsu Sponsors kopā ar jūsu Sponsora Sponsoriem augšupejošā līnijā Oriflame lojālo klientu/Konsultantu grupā, kuriem būs piekļuve jūsu personīgajiem datiem saskaņā ar šo politiku. Jūsu Sponsoru informāciju skatīt šeit.

Piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu (tostarp Vispārējās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679, turpmāk tekstā – „VDAR”) izpratnē katrs Uzņēmums un jūsu Sponsors ir neatkarīgs jūsu personīgo datu pārzinis.

Kādi personas dati tiek vākti?

Saistībā ar šo politiku tiks iegūtas šādas jūsu personas datu kategorijas:

1.     Personas dati, kas tiks iegūti no jums: Atkarībā no jūsu komunikācijas ar Oriflame, Uzņēmums un/vai jūsu Sponsors ievāc no jums tālāk minētos datus brīdī, kad jūs aizpildāt veidlapu tīmekļa vietnē, veicat Oriflame lojālā klienta/Konsultanta reģistrēšanās procedūru, iegādājaties Oriflame produktus, pieprasāt atlikto maksājumu par pirkumiem, piedalāties diskusiju paneļos vai citos sociālo mediju pasākumos tīmekļa vietnē, piedalāties konkursā, pārdošanas veicināšanas pasākumā vai aptaujā tīmekļa vietnē, vai citādi komunicējat ar Uzņēmumu (piemēram, sazinoties ar Klientu apkalpošanas nodaļu):

 

Personas dati

 

Vai personas datu sniegšana ir likumā vai līgumā noteikta prasība, vai prasība, kas nepieciešama, lai noslēgtu līgumu?

 

Iespējamās sekas, ja dati netiek sniegti

 

Vārds, uzvārds*

 

Līguma prasība

 

Ja jūs nesniedzat šos datus, jūs nevarat reģistrēties Oriflame lojālais klients/Konsultants.

 

Dzimšanas datums

 

Līguma prasība

 

Norādot dzimšanas dienas datumu, mēs identificējam jūsu vecumu un jums būs iespēja izmantot īpašos piedāvājumus

 

Korespondences adrese*

 

Līguma prasība

 

Norādītajā adresē nepieciešamības gadījumā nosūtīsim uz jums attiecināmu informāciju papīra veidā

 

Pasūtījuma piegādes adrese*

 

Līguma prasība

 

Ja jūs to nesniedzat, mēs nevarēsim piegādāt jūsu pasūtījumu.

 

E-pasta adrese*

 

Līguma prasība

 

Ja jūs nesniedzat šos datus, jūs nevarat reģistrēties Oriflame lojālais klients/Konsultants, arī nevarēsiet attālināti veitk paroles maiņu, ja būs tāda nepieciešamība.

 

Mobilā tālruņa numurs*

 

Līguma prasība

 

Ja jūs nesniedzat šos datus, jūs nevarat reģistrēties Oriflame lojālais klients/Konsultants, arī nevarēsim nosūtīt aktuālo informāciju un informēt par pasūtījuma piegādi.

 

Jūsu parole*

 

Līguma prasība

 

Bez paroles jūs nevarat izveidot savu kontu mūsu tiešsaistes sistēmā, jo dati ir jāaizsargā.

 

Personas kods un deklarētā dzīvesvietas adrese*

 

Līguma prasība

 

Bez personas koda nevarēsim nodrošināt jūsu identifikāciju un piedāvāt pēcapmaksas iespēju un iespēju reģistrēt jaunus lojālos klientus savā grupā.

 

Sponsora konsultanta numurs

 

Nenorādot sponsora kodu, jūs netiksiet pievienots sevis izvēlētā sponsora grupā

 

Saimnieciskās darbības reģistrācijas numurs*

 

Likuma prasība konsultantiem, kas reģistrējuši savu saimniecisko darbību.

 

Mums ir jāziņo nodokļu iestādēm par jūsu ienākumiem. Bez šiem datiem mēs nevaram izpildīt šo pienākumu.

 

Bankas konta dati*

 

Līguma prasība Oriflame lojālajiem klientiem/Konsultantiem, kas reģistrējuši savu saimniecisko darbību.

 

Maksājumi, saskaņā ar Panākuma Plānu, konsultantiem tiek veikti tikai ar bankas pārskaitījumu.

 

Pases numurs (Oriflame lojālajiem klientiem/Konsultantiem, kas piedalās starptautiskās konferencēs)*

 

Līguma prasība Oriflame lojālajiem klientiem/Konsultantiem, kas piedalās konferencēs.

 

Dati nepieciešami dalībai starptautiskajās konferencēs, saskaņā ar Panākuma Plānu.


Lauki, kas atzīmēti ar (*), ir obligāti aizpildāmie lauki, – ja jūs nesniedzat šos personas datus, Uzņēmums un/vai jūsu Sponsori nevarēs veikt attiecīgās darbības, kas aprakstītas tālāk šajā politikā.

2.     Par jums ievāktie personas dati:

· Uzņēmums apstrādā personas datus saistībā ar jūsu pirkumu vēsturi, Panākumu plāna līmeni, sniegumu un sponsorēšanu Oriflame lojālajiem klientiem/Konsultantiem, un koplieto daļu vai visus minētos datus ar jūsu Sponsoriem, lai pārvaldītu šo Sponsoru grupas lejupejošā līnijā.

· Uzņēmums apstrādā šādus jūsu personas datus saistībā ar Oriflame lojālā klienta/Konsultanta reģistrēšanās procesu:

unikālais Oriflame lojālā klienta/Konsultanta identifikācijas numurs;

o  dalības sākuma datums;

o  dalības gadadienas datums.

· Turklāt par katru Oriflame vietnes un lietotnes apmeklējumu Uzņēmums automātiski iegūst šādus personas datus:

o    tehnisko informāciju, tostarp par interneta protokola (IP) adresi, kuru izmanto, lai savienotu jūsu datoru ar internetu, jūsu pieteikšanās informāciju, pārlūkprogrammas tipu un versiju, laika joslas iestatījumiem, pārlūkprogrammas spraudņu veidiem un versijām, operētājsistēmu un platformu;

o     informāciju par tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp par vienotā resursu vietrāža (Uniform Resource Locator, URL) klikšķu sēriju uz, caur un no vietnes (ieskaitot datumu un laiku), jūsu aplūkotajiem vai meklētajiem produktiem, lapas reakcijas laiku, lejupielādes kļūdām, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšana, klikšķi, peles pārslēgi), un metodēm, kas tiek izmantotas, lai izietu no lapas;

 informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes, kuras Uzņēmums izvieto tīmekļa vietnē (plašāku informāciju skatīt zemāk).

Kā tiek izmantoti jūsu personas dati un kāds ir to izmantošanas juridiskais pamats?

Uzņēmums un jūsu Sponsori katrs apstrādā iepriekš minētos personas datus kā neatkarīgs datu pārzinis. Katrs no tiem neatkarīgi apstrādā jūsu personas datus šādiem mērķiem:

1.     Apstrāde, ko veic Uzņēmums

·     Līgumiskā nepieciešamība: lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar jums, piemēram, ja pamatojoties uz to veicat pirkumu. Tas ietvers jūsu identitātes pārbaudi, maksājumu iekasēšanu, saziņu ar jums, klientu apkalpošanu un produktu, apbalvojumu vai pakalpojumu piegādes organizēšanu vai cita veida sniegšanu.

·        Leģitīmās intereses: lai Uzņēmums varētu īstenot leģitīmās intereses, it īpaši:

o nodrošinātu Oriflame lojālo klientu/Konsultantu grupas efektīvu pārvaldību (tostarp, ļautu jums sazināties ar citiem Oriflame lojālajiem klientiem/Konsultantiem grupas ietvaros);

o sazinātos ar jums (tostarp, sniegtu jums informāciju Jūsu uzņēmējdarbības veicināšanai (piemēram, nodrošinot mācību materiālus un sesijas));

o analizētu jūsu Oriflame lojālo klientu/Konsultantu sponsorēšanas un pārdošanas rezultātus (arī iekšējo pārskatu izveidošana));

o uzaicinātu jūs piedalīties tirgus pētījumos vai izpētē un apmeklēt (uzņēmējdarbības jaunumu) konferences;

o palīdzētu uzraudzīt, uzlabot, pārvaldīt un aizsargāt Uzņēmuma produktus, saturu, pakalpojumus un tīmekļa vietni gan tiešsaistē, gan bezsaistē;

o personalizētu Uzņēmuma tīmekļa vietni, produktus vai pakalpojumus jums, un ļautu jums piedalīties tīmekļa vietnes interaktīvajās funkcijās;

o uzraudzītu un nodrošinātu jūsu atbilstību Uzņēmuma politikām un noteikumiem;

o izmeklētu un apstrādātu no jums saņemtās sūdzības par Uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem vai tīmekļa vietni;

o uzraudzītu jebkuru Oriflame lojālā klienta/Konsultanta kontu, lai novērstu, izmeklētu un/vai ziņotu par krāpšanu, terorismu, maldināšanu, drošības incidentiem vai noziegumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

o izmērītu vai novērtētu jums un citiem sniegto reklāmu efektivitāti, un sniegtu jums atbilstošu reklāmu (tai skaitā patērētāju apmierinātības un līdzīgu pētījumu veikšana).

·      Atbilstība tiesību aktiem: lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un Uzņēmuma likumīgo uzņēmējdarbības interešu un likumīgo tiesību aizsardzību, tostarp, bet ne tikai, izmantošanu saistībā ar juridiskajām prasībām, atbilstību, normatīvajiem, nodokļu un izmeklēšanas nolūkiem (tai skaitā šādas informācijas izpaušana saistībā ar tiesas procesu vai tiesvedību).

·     Piekrišana: ievērojot turpmāk minēto, Uzņēmums, izmantojot tiešo mārketingu, nosūtīs jums informāciju par Uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus esat iegādājies, vai citiem produktiem un pakalpojumiem, ko sniedz Uzņēmums, tā filiāles un rūpīgi atlasīti partneri. Šī informācija tiks sūtīta tikai tad, ja esat sniedzis savu piekrišanu Uzņēmumam Oriflame lojālā klienta/Konsultanta reģistrēšanās procesā vai savā tiešsaistes kontā tīmekļa vietnē („Manas lapas”), vai (kur tas ir pieļaujams) jums ir dota iespēja atteikties. Jums būs iespēja atteikties no tiešā mārketinga: (i) ievērojot pašā ziņojumā iekļautos norādījumus; (ii) veicot izmaiņas savās mārketinga preferencēs jūsu tiešsaistes kontā tīmekļa vietnē („Manas lapas”); vai (iii) sazinoties ar Uzņēmuma Klientu apkalpošanas dienestu infolv@oriflame.com.

2.     Apstrāde, ko veic jūsu Sponsors

·         Leģitīmās intereses: ja nepieciešams, lai Sponsors varētu īstenot savas leģitīmās intereses, it īpaši:

o nodrošinātu Oriflame lojālo klientu/Konsultantu grupas efektīvu pārvaldību (tostarp ļautu jums sazināties ar citiem Oriflame lojālajiem klientiem/Konsultantiem grupā);

o atbildētu uz jūsu nosūtītajiem komentāriem vai sūdzībām;

o sazinātos ar jums (tostarp sniegtu jums informāciju, kas palīdzēs uzlabot jūsu uzņēmējdarbību, un uzaicinātu jūs uz Oriflame lojālajiem klientiem/Konsultantiem sapulcēm);

o analizētu jūsu Oriflame lojālo klientu/Konsultantu sponsorēšanas un pārdošanas rezultātus (arī iekšējo pārskatu izveidošana);

o uzaicinātu jūs apmeklēt apmācības un Oriflame lojālo klientu/Konsultantu grupas sapulces.

·        Atbilstība tiesību aktiem: lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un jūsu Sponsoru pašu likumīgo uzņēmējdarbības interešu un likumīgo tiesību aizsardzību, tostarp, bet ne tikai, izmantošanu saistībā ar juridiskajām prasībām, atbilstību, normatīvajiem, nodokļu un izmeklēšanas nolūkiem (tai skaitā šādas informācijas izpaušana saistībā ar tiesas procesu vai tiesvedību).

·         Piekrišana: ievērojot turpmāk minēto, izmantojot tiešo mārketingu, jūsu Sponsori var sūtīt jums informāciju par Uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus esat iegādājies, vai citiem produktiem un pakalpojumiem, ko sniedz Uzņēmums, tā filiāles un rūpīgi atlasīti partneri. Šī informācija tiks sūtīta tikai tad, ja esat sniedzis savu piekrišanu jūsu Sponsoriem Oriflame lojālā klienta/Konsultanta reģistrēšanās procesā vai savā tiešsaistes kontā tīmekļa vietnē („Manas lapas”), vai (kur tas ir pieļaujams) jums ir dota iespēja atteikties. Jums būs iespēja atteikties no tiešā mārketinga: (i) ievērojot pašā ziņojumā iekļautos norādījumus; (ii) veicot izmaiņas savās mārketinga preferencēs jūsu tiešsaistes kontā tīmekļa vietnē („Manas lapas”); vai (iii) sazinoties ar [Uzņēmuma Klientu apkalpošanas dienestu info@orifame.com; vai (iv) tieši sazinoties ar savu Sponsoru.

Kurš varēs koplietot jūsu personas datus un kur?

1.            Uzņēmums koplietos jūsu personas datus ar Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173, Štutgarte (Stuttgart), Vācija, lai analizētu tos grupas līmenī.

2.            Uzņēmums un jūsu Sponsori katrs var koplietot jūsu personas datus ar šādiem subjektiem:

·     valsts iestādes un/vai tiesībsargājošo iestāžu ierēdņi, ja nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem, ja to prasa likums, vai ja tas ir nepieciešams savu likumīgo interešu tiesiskajai aizsardzībai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

·    trešo personu pakalpojumu sniedzēji un grupas uzņēmumi, kas tos apstrādās Uzņēmuma vai jūsu Sponsoru vārdā iepriekšminētajiem mērķiem. Šādas trešās personas ietver, bet neaprobežojas ar, kurjeriem, kas piegādā jūsu pasūtījumus (kas atrodas EEZ), klientu apkalpošanas operācijām (kas atrodas EEZ), mārketinga pakalpojumu sniedzējiem (kas atrodas EEZ) utt.;

·         pašu Sponsoru starpā (jāatceras, ka tas attiecas tikai uz jūsu Sponsoru kopā ar jūsu Sponsora Sponsoriem augšupejošā līnijā Oriflame lojālo klientu/Konsultantu grupā);

·     Mājaslapā veiktās jauno klientu reģistrācijas, kurām nav norādīts sponsora kods, Uzņēmums piešķir jums kā jaunreģistrētos lojālos klientus pēc viņu reģistrācijas, lai jaunreģistrētais lojālais klients varētu ar jums sazināties un uzzināt vairāk par Oriflame produktiem un pakalpojumiem.

Kādas sīkdatnes tiks izmantotas vietnē?

Lai atšķirtu jūs no citiem vietnes lietotājiem, tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes (nelielus failus, ko ievieto vietnes lietotāja cietajā diskā). Tās palīdz mums nodrošināt jums kvalitatīvu pieredzi, pārlūkojot vietni, kā arī ļauj mums uzlabot vietni. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai analizētu informācijas plūsmu, pielāgotu pakalpojumus, saturu un reklāmu, novērtētu reklāmas efektivitāti un veicinātu uzticēšanos un drošību.

Daži mūsu piedāvātie pakalpojumi ir pieejami tikai izmantojot sīkdatnes. Kopumā ir šādas sīkdatņu kategorijas:

1.     Noteikti nepieciešamās sīkdatnes

Dažas sīkdatnes ir būtiski nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Piemēram, dažas sīkdatnes ļauj mums identificēt reģistrētos lietotājus un nodrošināt viņu piekļuvi vietnei. Ja reģistrēts lietotājs izvēlas atspējot sīkdatnes, viņš, iespējams, nevarēs piekļūt visam vietnes saturam.

2.     Veiktspējas sīkdatnes

Citas sīkdatnes var izmantot, lai analizētu lietotāju vietnes izmantošanas paradumus un uzraudzītu vietnes veiktspēju. Tas ļauj mums nodrošināt kvalitatīvu lietošanas pieredzi, pielāgojot piedāvājumu un ātri identificējot un novēršot radušās problēmas. Piemēram, veiktspējas sīkdatnes var izmantot, lai izsekotu, kuras lapas ir vispopulārākās, un noteiktu, kāpēc dažās lapās ir saņemti kļūdas ziņojumi.

3.     Funkcionālās sīkdatnes

Funkcionālās sīkdatnes tiek izmantotas, lai mēs varētu atcerēties lietotāju vēlmes un pielāgot vietni/lietotni, nodrošinot uzlabotas funkcijas.

4.     Mērķa sīkdatnes

Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai reklamētu lietotājiem Oriflame produktus, kas atbilst viņu interesēm. Jāņem vērā, ka mēs neļaujam trešajām personām reklamēt viņu produktus un pakalpojumus mūsu vietnē / lietotnē.

5.     Google Analytics

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu apmeklētāju aktivitāti mūsu vietnēs un lietotnēs. Tas nozīmē, ka, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai izmantojot kādu no mūsu mobilajām lietojumprogrammām, jūsu pārlūkprogramma automātiski nosūtīs noteiktu informāciju Google. Tas ietver, piemēram, jūsu apmeklētās lapas tīmekļa adresi un jūsu IP adresi. Sīkāka informācija par to, kā Google tehnoloģija apkopo un apstrādā datus, ir pieejama, noklikšķinot uz šīs saites: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ja nevēlaties, lai jūsu pārlūkprogramma izmantotu Google Analytics, jūs varat instalēt pārlūkprogrammas Google Analytics pievienojumprogrammu. Plašāku informāciju par Google Analytics un Google skatīt šeit.

Lietotājiem vienmēr ir tiesības atteikties no sīkdatnēm, ja pārlūkprogrammā ir tāda iespēja, tomēr tas var traucēt vietnes izmantošanu. Plašāka informācija par sīkdatņu atspējošanu ir pieejama šeit: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Plašāka informācija par to, kā uzņēmumi izmanto sīkdatnes, ir pieejama šeit (http://www.allaboutcookies.org/).

Izmaiņas šajā politikā

Jebkādas izmaiņas, kuras mēs turpmāk veiksim šajā politikā, tiks publicētas tīmekļa vietnē un, ja nepieciešams, mēs paziņosim jums par tām e-pastā vai citādi. Ar grozījumiem varēs iepazīties arī mūsu birojā.

Kur es varu atrast vairāk informācijas par manu personīgo datu apstrādi?

Sīkāku informāciju par datu glabāšanas periodiem, starptautisko pārsūtīšanu, kontaktinformāciju un jūsu tiesībām skatiet mūsu izvērstajos VUJ par privātumu.


___________________________________

PIELIKUMS – Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)

1.     Kādas ir manas tiesības attiecībā uz maniem personas datiem?

Jums ir tiesības lūgt Uzņēmumam un jūsu Sponsoriem:

1.     jūsu personas datu kopiju (parasti izmantotā elektroniskā veidā, – ja iesniedzat pieprasījumu elektroniski);

2.     veikt jūsu personas datu labojumus (ja tie ir neprecīzi, nepilnīgi vai vairs nav aktuāli);

3.     pārvietot jūsu personas datus (t.i., pārvietot tos strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā jums vai citam datu pārzinim);

4.     dzēst jūsu personas datus;

5.     ierobežot jūsu personas datu apstrādi (t.i. apstrāde tiks uz laiku pārtraukta (izņemot personas datu turpmāku glabāšanu)).

Jums ir arī tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kuras pamatā ir mūsu leģitīmās intereses’, un pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Turklāt, ja Uzņēmums un/vai jūsu Sponsors ir lūguši jūsu piekrišanu jūsu datu apstrādei, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu, kā sīkāk aprakstīts iepriekš.

Dažās situācijās šīs tiesības ir ierobežotas, piemēram, ja Uzņēmums un/vai jūsu Sponsors var pierādīt, ka tam ir likumā noteikts pienākums apstrādāt jūsu personas datus. Dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka tiem ir tiesības saglabāt datus pat tad, ja jūs atsaucat savu piekrišanu.

Ja Uzņēmums un/vai jūsu Sponsors pieprasa jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskās vai līguma prasības, tad šādu datu sniegšana ir obligāta – ja dati netiek sniegti, Uzņēmums un/vai jūsu Sponsors nespēs pārvaldīt savas līgumsaistības ar jums vai izpildīt tiem uzliktos pienākumus. Iepriekš tekstā norādījām, kādus datu laukus jums ir pienākums aizpildīt, un kādas ir sekas datu nesniegšanas gadījumā.

Uzņēmums un jūsu Sponsori cer, ka tie varēs sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties par to, kā viņi apstrādā jūsu personas datus. Ja jums ir bažas par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, jūs varat sazināties ar viņiem, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

1.     Uzņēmums: ar Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pastu privacy@oriflame.com. Jūs varat sazināties ar mums arī, izmantojot šādu adresi: SIA “Oriflame Latvija”, Bruņinieku iela 8a-20, Rīga, LV - 1010; un/vai

2.    Sponsors: izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta apstiprinājuma e-pastā, kuru nosūtījām jums Oriflame lojālajā klienta/Konsultanta reģistrēšanās procesā, vai kas ir sniegta katrā jūsu Sponsora nosūtītajā paziņojumā.

Ja jums ir neatbildēti jautājumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē. Attiecīgā datu aizsardzības iestāde ir uzraudzības iestāde jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā VDAR pārkāpuma valstī.

2.     Cik ilgi jūs glabāsiet manus datus?

Uzņēmums un jūsu Sponsori katrs glabās jūsu personas datus tik ilgi, kamēr būs spēkā jūsu līgumattiecības ar Uzņēmumu un, ciktāl tas ir atļauts pēc minēto līgumattiecību beigām, un tik ilgi, cik tas nepieciešams šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar tiesību aktiem Uzņēmumam un jūsu Sponsoriem katram var būt pienākums glabāt noteiktus personas datus konkrētā laika periodā. Citos gadījumos Uzņēmums un jūsu Sponsori katrs glabās datus atbilstošu laika periodu pēc tam, kad attiecības ar jums būs izbeigušās, lai aizsargātu sevi no juridiskajām prasībām vai pārvaldītu savu uzņēmējdarbību.

Plašāka informācija par Uzņēmuma un jūsu Sponsoru datu glabāšanas praksi ir pieejama šeit.

3.     Kur jūs sūtīsiet manus datus?

Uzņēmums un jūsu Sponsori plāno sūtīt (arī uzglabāt) jūsu personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas („EEZ”) (t.i., visas 27 ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija), kuras var nenodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni kā EEZ valstis, jo īpaši uz Indiju un Šveici.

Ja tas tā ir, un ja datus pārsūta Uzņēmuma filiālei vai piegādātājam valstī, uz kuru neattiecas ES Komisijas lēmums par atbilstību, personas dati tiks pienācīgi aizsargāti saskaņā ar ES Komisijas apstiprinātajiem standarta līguma noteikumiem (kuri ir ieviesti saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punktu). Ja jums ir jautājumi par standarta līguma noteikumiem un/vai jūs vēlaties saņemt to kopiju, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu privacy@oriflame.com.