Muse

Nogulies ziedu pļavā un ļaujies saviem sapņiem. Aizver acis un ļaujies iztēles un sapņu brīnumiem.